To  jedyne złagodzenie obowiązujących obecnie obostrzeń.

Według ministra edukacji decyzja została podjęta po konsultacjach z ekspertami.

- Ryzyko transmisji koronawirusa w tej grupie jest nikłe, a nauka zdalna w tych klasach mało efektywna. Stąd nasza decyzja.

Minister Czarnek powiedział, że jego resort przygotował wytyczne do nauki stacjonarnej w klasach I-III.  Ruszyło także ogólnopolskie testowanie nauczycieli uczących w takich klasach.

Na pytanie, czy nauczyciele z klas 1-3 mogą liczyć na pierwszeństwo w dostępie do szczepień przeciwko COVID, minister zdrowia odpowiedział, że ze względu na ograniczenia dostaw szczepionek w pierwszym kwartale nie będzie możliwości poszerzenia grupy pierwszej o tych nauczycieli.

Do 17 stycznia uczniowie w całej Polsce mieli ferie zimowe. Po feriach dzieci  ze starszych klas szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich wrócą do nauki zdalnej.