Egzaminy ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, odbędą się w dwóch terminach: w kwietniu (terminy główne) oraz w czerwcu (terminy dodatkowe)

Terminy główny:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9 :00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9 :00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9 :00

W terminie dodatkowym:

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym zostanie przeprowadzony 9-11 stycznia 2019 r. W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, odbędzie się w terminie głównym od 10 do 12 kwietnia 2019 r.

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno - przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

-  z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym, egzamin gimnazjalny w terminie głównym zostanie przeprowadzony w dniach 9-11 stycznia 2019 r.

CKE przewidziała także termin dodatkowy egzaminu gimnazjalnego:  od 3 do 5 czerwca w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym, i od 10 do 12 kwietnia w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego będą znane 14 czerwca 2019 r. Tego dnia szkołom zostaną przekazane  wyniki i zaświadczenia.  21 czerwca 2019 r.  zaświadczenia oraz informacje otrzymają zdający. Tylko osoby zdające egzamin gimnazjalny w styczniu będą znały wyniki już 25 stycznia 2019 r.

Egzaminy maturalne rozpoczną się po tzw. długim weekendzie majowym, czyli w poniedziałek 6 maja i potrwają do czwartku 23 maja 2019 r.

Od 9 do 22 maja (z wyjątkiem niedziel 12 i 19 maja) będzie prowadzona część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków łemkowskiego, kaszubskiego i języków mniejszości narodowych. Od 6 do 25 maja maturzyści  będą zdawać ustny egzamin z nowożytnych języków obcych.

Część pisemna egzaminu maturalnego rozpocznie się 6 maja o godz. 9.00 egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godz. 14.00 - rozszerzonym. Matematykę na poziomie podstawowym maturzyści będą zdawać 7 maja,  na poziomie rozszerzonym -  9 maja.

Pisemne egzaminy z języka angielskiego, biologii, wiedzy o społeczeństwie i filozofii, a także z języka łacińskiego i kultury antycznej na poziomach podstawowym i rozszerzonym zaplanowano w dniach 7-10 maja. Od 13 do 17 maja  maturzyści będą zdawać pisemne egzaminy z chemii, informatyki, geografii, historii sztuki i języków: niemieckiego, rosyjskiego oraz francuskiego. Od 20 do 23 maja zdający podejdą do egzaminów z fizyki i astronomii, historii, wiedzy o tańcu, wiedzy o muzyce i języków: hiszpańskiego, włoskiego, łemkowskiego, kaszubskiego oraz z języków mniejszości narodowych.

Dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół) , którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, ustna matura odbędzie się w dniach 3- 8 czerwca, a część pisemna - od 3 do 19 czerwca 2019 r.

ZOBACZ pełny harmonogram egzaminów

Czytaj też:

Matury z biologii do weryfikacji

Matura 2018 - są wstępne wyniki ogólnopolskie

Egzamin gimnazjalny 2018 - wyniki wstępne