Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło projekt nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym, wdrażający postanowienia rozporządzenia UE 2018/848. Zgodnie z projektem, który ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., konsumenci zyskają lepszy dostęp do informacji o producentach objętych kontrolą i certyfikacją. Dane zostaną ujęte w jednolitej bazie prowadzonej przez głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Producenta rolnego będzie można znaleźć po nazwie lub adresie. Obecnie każda z jednostek certyfikujących prowadzi swój osobny wykaz.

Czytaj także: 7 nowelizacji w 4 lata nie pomogło ekorolnikom

Projekt zakłada też, że przedszkola i szkoły będą mogły otrzymać dotacje na zakup żywności ekologicznej dla uczniów.

Absolwenci kierunków rolniczych będą mogli otrzymać uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego po zaliczeniu kursu.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne