W największych firmach w 2017 r. pracowało ponad milion osób, czyli co szósty zatrudniony w sektorze przedsiębiorstw w Polsce, który miał wtedy nieco ponad 6 mln pracowników. Spora część tej grupy była zatrudniona w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. To one dominują w pierwszej dziesiątce firm, które w 2017 r. zatrudniały najwięcej pracowników.

Ranking Pracodawców 2018
Wyniki - PDF

Jedynie dwa przedsiębiorstwa z tej grupy to prywatne firmy reprezentujące handel detaliczny. Pozostali najwięksi pracodawcy to spółki z udziałem Skarbu Państwa, które wyrosły z dawnych państwowych firm. Wiele z nich przez lata restrukturyzowało i ograniczało zatrudnienie m.in. przez programy dobrowolnych odejść.

Tak do niedawna robił lider polskiego rynku pracy Poczta Polska, która w 2017 r. miała 74,6 tys. pracowników (425 osób mniej niż w 2015 r.), i Grupa PKP, w której zatrudnienie zmniejszyło się w tym czasie o ponad 2,3 tys. osób. Jednak w Poczcie Polskiej, która ostatnio skuteczniej konkuruje na rynku przesyłek, ten trend się odwraca. Jak podkreśla Justyna Siwek, rzecznik prasowy firmy, od dwóch lat PP zwiększa zatrudnienie – głównie listonoszy i pracowników obsługi klienta w placówkach pocztowych. W latach 2016–2017 firma przyjęła 2,5 tys. osób. – W tym roku wzrost wynosi już blisko 1300 pracowników, z czego 900 to listonosze – dodaje Justyna Siwek.

Wśród największych pracodawców z udziałem Skarbu Państwa najliczniejszą grupę stanowią firmy finansowe, energetyczne i surowcowe, wśród prywatnych firm liderami rynku pracy są duże sieci handlowe. Na drugim miejscu naszej pięćdziesiątki uplasował się potentat handlu detalicznego, portugalska Jeronimo Martins, właściciel dyskontów Biedronka.

Szybki rozwój sieci w ciągu trzech ostatnich lat sprawił, że zwiększyła ona zatrudnienie do 59,9 tys. osób, czyli o ponad 12 proc. Podniosła też znacząco wynagrodzenia, co zapewniło jej 55. miejsce w rankingu najlepszych pracodawców. Wzrost płac w Biedronce i innych dużych sieciach handlowych to wynik zaciętej konkurencji o kandydatów do pracy, która w tym roku skłoniła Jeronimo Martins do szerszego otwarcia się na pracowników w wieku 55+.

To konieczność w sytuacji, gdy w listopadzie mijającego roku już prawie co trzecia firma handlowa objęta badaniem koniunktury GUS wskazywała, że barierą działalności jest brak pracowników. Z tą barierą muszą sobie radzić też inne sieci handlowe w naszym zestawieniu, w tym zajmująca 10. miejsce krajowa PSH Lewiatan, potentat rynku drogeryjno-kosmetycznego Rossmann i lider rynku odzieży LPP.

Pozostająca nadal w grupie największych pracodawców, choć przeżywająca spore problemy, sieć Tesco jest ewenementem w grupie firm handlowych, gdyż w w ciągu trzech lat ograniczyła zatrudnienie o ponad 5 tys. osób.

W rankingu, w którym przeważają przedstawiciele tradycyjnych branż (choć zmieniających się pod wpływem nowych technologii), wyróżnia się potentat IT, giełdowa grupa Asseco Poland, która w 2017 r. zatrudniała ponad 24 tys. pracowników – o jedną siódmą więcej niż w 2015 r.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Opinie:

Magdalena Warzybok, dyrektor Praktyki Talent w Aon

Mimo wyraźnego wzrostu satysfakcji pracowników pozostaje wciąż wiele obszarów, na których polscy pracodawcy powinni skupić swoją uwagę. Pierwszy z nich to wciąż kwestia finansowego i pozafinansowego doceniania. Z badań Aon wynika, że jedynie co trzeci pracownik uważa, że jego wynagrodzenie jest odpowiednie do wkładu pracy oraz że w porównaniu z innymi miejscami, w których mógłby pracować, jest sprawiedliwie wynagradzany (spadek satysfakcji o 4 p.p.). Jest to odwrotny trend, niż obserwujemy u Najlepszych Pracodawców, gdzie w tym samym pytaniu odnotowaliśmy największy wzrost satysfakcji, aż o 12 p.p. Oprócz braku poczucia rynkowej atrakcyjności naszego wynagrodzenia jako pracownicy nie mamy zaufania, że ponadprzeciętne wyniki i osiągnięcia są i będą adekwatnie doceniane. Skutkuje to tym, że tylko 38 proc. badanych pracowników czuje się docenionych przez swoich pracodawców.

Oprócz kwestii doceniania wybija się także kwestia postrzeganej przez pracowników efektywności i zwinności działania ich firm. Wyzwania te dotyczą również organizacji z grona Najlepszych Pracodawców. Powszechny dostęp do technologii sprawił, że mamy coraz większe oczekiwania dotyczące rozwiązań dostępnych w miejscu pracy. Tymczasem coraz mniej osób uważa, że dostępne narzędzia oraz zasoby pozwalają im efektywnie pracować (spadek o 4 p.p.).

Narzekamy też na zwinność działania naszych firm. Jesteśmy niezadowoleni z funkcjonujących w firmie procesów. Tylko 40 proc. pracowników ma przekonanie, że w ich firmie podejmowane są trafne decyzje z odpowiednią szybkością. Podobne wyzwania obserwujemy również w gronie Najlepszych Pracodawców (jedynie 57 proc. pozytywnych odpowiedzi).

Nie najlepiej oceniamy

kwestię innowacyjności. Tylko 43 proc. pracowników uważa, że w ich firmie szybko inwestuje się w nowe pomysły, które zapewnią sukces firmie.

Warto wspomnieć, że temat równowagi między pracą a życiem osobistym i stresu w miejscu pracy dotyczy przede wszystkim osób na stanowiskach menedżerskich. Myśląc o programach well-beingowych, warto w pierwszej kolejności zadbać o tę grupę zawodową.

Piotr Padalak, dyrektor generalny JYSK Polska

W Polsce trwają teraz dyskusje w sprawie wolnych niedziel dla handlu, związki zawodowe od lat postulują, by sieci handlowe przed samymi świętami szanowały obowiązki domowe ich personelu. JYSK w tym roku już po raz trzeci w wigilię Bożego Narodzenia daje pracownikom wolne – wszystkie sklepy są zamknięte. Jesteśmy pierwszą i nadal jedyną dużą siecią handlową w Polsce, która zdecydowała się na ten krok, nie zważając na jego koszty.

Zatrudniamy ponad 2300 osób, w ciągu pięciu lat utworzyliśmy prawie 800 nowych miejsc pracy. Nasze inwestycje w poprawę warunków pracy w ciągu pięciu lat wyniosły 85 mln zł. Od początku działalności w Polsce (2000 rok) wszystkich zatrudniamy na umowę o pracę.

Umacniamy naszą wewnętrzną kulturę organizacyjną, inwestujemy w rozwój pracowników, a naszym celem są awanse wewnętrzne na poziomie 80 proc. Wielu pracowników buduje swoją karierę zawodową na bazie doświadczeń zdobytych na niższych stanowiskach.

Dzięki temu osiągamy nie tylko cel biznesowy, jakim jest zapewnienie bardzo ważnej dla nas stabilności wykwalifikowanej kadry, a przy okazji zmniejszenie kosztów związanych z procesem rekrutacji. Pracę w JYSK można rozpocząć nawet bez doświadczenia. Mamy mocno rozbudowany system szkoleniowy – organizujemy unikatowe, kilkumiesięczne programy rozwojowe dla przyszłych kierowników sklepów i kierowników regionalnych. Nasi pracownicy, zarówno ci z długoletnim stażem, jak i ci najmłodsi, cenią sobie możliwości rozwoju osobistego, bardzo przyjazną kulturę wewnętrzną firmy oraz nasze wewnętrzne wartości oparte na skandynawskich korzeniach.

JYSK wspiera inicjatywy społeczne – klinikę Budzik i Fundację Akogo Ewy Błaszczyk oraz inicjatywę pracowniczą „Poduszka dla maluszka". Organizujemy kiermasze charytatywne, z których dochód wspiera lokalne społeczności. Dotychczas zebraliśmy 1,2 mln zł.

JYSK to międzynarodowa sieć sklepów z artykułami do wyposażenia wnętrz. W Polsce mamy ponad 220 sklepów w prawie 160 miastach oraz Centrum Dystrybucyjne w Radomsku, obsługujące 25 krajów.