Zmieniła się też nazwa samego wydziału, gdy , w ramach reformy uczelni w latach 90. HZ przekształcił się w Kolegium Gospodarki Światowej. Jego fenomen jednak trwa nadal, dzięki absolwentem zrzeszonym w Korporacji HZ, która podejmuje liczne projekty ze swoją Alma Mater. Przez 45 lat istnienia HZ ukończyło go ponad 6 tys. absolwentów, z czego ponad połowa jest nadal mocno zaangażowana w kraju i za granicą w poważne biznesy; są często top menadżerami lub doradcami w dużych firmach lub prowadzą z sukcesem własne przedsiębiorstwa. Ci absolwenci to także liczni profesorowie ekonomii, którzy wykładają na wiodących uczelniach w Polsce i na świecie. Stanowią wysokiej jakości kapitał ludzki, tak cenny w dzisiejszej gospodarce.

Ten fenomen wydziału bierze się stąd, że HZ był wyjątkowy w czasach socjalizmu. Dziś trudno sobie nawet wyobrazić, że np. już w latach 70. uczono tu marketingu. Wydział wyróżniał się głównie tym, że przygotowując absolwentów do pracy na styku z zagranicą uczono tutaj intensywnie języków obcych oraz narzędzi i metod typowych dla gospodarki wolnorynkowej. Po zmianach 1989 r., jego absolwenci stali się najlepszym „towarem rynkowym"; wchodzili do gospodarki i polityki ,korzystali z unikalnych na świecie szkoleń, praktyk oraz mentorów z top biznesu światowego. Dzięki temu wielu z absolwentów miało unikalne doświadczenie zawodowe często zagraniczne, oraz kompetencje do prowadzenia strategicznych i złożonych projektów międzynarodowych. To spowodowało, że paradoksalnie po likwidacji wydziału nadal po tylu latach, liczą się mocno w gospodarce i ekonomii.

Wydział HZ, a następnie Kolegium Gospodarki Światowej SGH to swoista, działająca już przez 70 kuźnia talentów dla gospodarki i pracy w otoczeniu międzynarodowym. KGŚ prowadzi od ponad 30 lat cykliczne badania konkurencyjności Polski na tle Europy Środkowo-Wschodniej oraz całej Unii Europejskiej, a także wybranych tzw. rynków „wschodzących" w gospodarce światowej i publikuje je corocznie w monografiach w j. polskim i angielskim pt.: „Polska. Raport o konkurencyjności". Publikacja ta cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno świata nauki, jak i biznesu. Trzeba także wymienić pionierskie na skalę Polski badania w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, finansów i biznesu międzynarodowego. Ten unikatowy interdyscyplinarny profil pozwolił na osiągnięcie pozycji krajowego lidera w działalności badawczej i dydaktycznej poświęconej umiędzynarodowieniu gospodarek, regionów i przedsiębiorstw; współtworzy silną markę SGH.