Najlepiej jest w najmłodszej grupie osób 60 + określanej często jako seniorzy albo ,z angielska jako silversi, czyli wśród tych w wieku 60-65 lat. W ubiegłym roku pracowało prawie czterech na dziesięciu z nich. Aktywność zawodowa gwałtownie spada po 65. roku życia, czyli po osiągnięciu wieku emerytalnego mężczyzn. W grupie 65-69 lat pracuje 18 proc. badanych, zaś po 70. urodzinach tylko 6 proc. osób jest aktywnych zawodowo-wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego, które w listopadzie zeszłego roku objęło 1000 osobową reprezentatywną próbę seniorów. W swoim raporcie „Behawioralnie o polityce aktywizacji seniorów” PIE przedstawia pomysły na zwiększenie aktywności zawodowej silversów.

Raport zwraca uwagę, że ich większej aktywizacji sprzyja dobra ocena własnej kondycji fizycznej, którą aż 68 proc. badanych 60+ uważa za dobrą. Nie najgorzej jest też z cyfryzacją silversów- dwie trzecie z nich korzysta ze smartfona, 70 proc.- z komputera (w tym laptopa) a tylko 8 proc. h nie sięga po żadne urządzenia cyfrowe. Co więcej, 85 proc. seniorów twierdzi, że lubi się uczyć nowych rzeczy, a 82 proc. uważa, że ma jeszcze w życiu wiele do zrobienia.

Co więc stoi na przeszkodzie większej aktywności zawodowej po 60+?

Jedną z barier są obowiązki opiekuńcze wobec innych członków rodzinnych, które obciążają 40 proc. seniorów w wieku 60-64 lat.(tylko 6 proc. badanych łączy je z pracą zawodową). Jak zwracają uwagę eksperci PIE, dużą przeszkodą do zwiększenia aktywności zawodowej są negatywne stereotypy, częstsze poleganie na uproszczonych metodach wnioskowania, ale także niedostosowanie procesów rekrutacyjnych czy pośrednictwa pracy do tej grupy kandydatów.

- Popularne stereotypy dotyczące seniorów (mniejsza motywacja do pracy, niechęć do udziału w szkoleniach i rozwoju kariery, niechęć do zmian, nieufność, słaba kondycja zdrowotna i większa trudność w godzeniu obowiązków zawodowych i osobistych) w większości nie znajdują potwierdzenia w badaniach empirycznych- zaznaczają autorzy raportu.