"Czternastka" to drugie w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla osób pobierających świadczenia długoterminowe:

- emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe i częściowe);

- renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej);

- renty szkoleniowe;

- renty socjalne,

- renty rodzinne;

- rodzicielskie świadczenie uzupełniające (tzw. emerytury MAMA 4+);

- świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

- nauczycielskie świadczenia kompensacyjne;

- świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Czternastą emeryturę dostaną również emeryci i renciści służb mundurowych i wojskowych. Natomiast nie przysługuje ona sędziom oraz prokuratorom w stanie spoczynku.

Prawo do "czternastki" będą miały osoby, które na dzień 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty dodatkowego świadczenia, będą miały prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta - powiedziała Gertruda Uścińska.

Czytaj więcej

ZUS podał ważne informacje ws. wypłaty "czternastek"

Kto ile dostanie, kto nie dostanie nic

Czternastka w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł. Świadczenie będzie zwolnione z podatku dochodowego, ale zostanie od niej pobrana składka zdrowotna. Dlatego na rękę świadczeniobiorcy dostaną najwyżej 1217,98 zł.

Tyle wyniesie jednak świadczenie w pełnej wysokości, dla ok. 7,7 mln osób, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Razem z czternastką sierpniowy przelew dla seniora może więc wynieść nawet 3900 zł.

Osoby otrzymujące wyższe świadczenia podstawowe  (do 4188,44 zł) otrzymają "czternastki" pomniejszone według zasady „złotówka za złotówkę”. Minimalna wysokość "czternastki" uprawniająca do otrzymania przelewu z ZUS to 50 zł (ok. 45 zł na rękę). Seniorzy, których emerytura lub renta przekracza 4188,44 zł brutto nie dostaną czternastego świadczenia.

Większość poczeka do września

W sierpniu wyższego o "czternastkę" przelewu z ZUS może się spodziewać tylko część emerytów. To osoby, którym termin wypłaty świadczenia w dniu 25 sierpnia. Pozostałe osoby dostaną powiększone świadczenia we wrześniu tj.  1, 5, 6, 10, 15 i 20 września, bo w takich terminach ZUS wypłaca emerytury i renty. 

We wrześniu "czternastki" dostaną też emeryci służb mundurowych i wojskowych oraz osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS.

Osoby pobierające świadczenia rolnicze z KRUS z terminem wypłaty przed 25 dniem miesiąca, czternaste świadczenie dostaną  9, 15 lub 20 września. Chyba, że świadczenie dostają rzadziej, niż co miesiąc - wtedy "czternastkę" otrzymają w październiku.

Świadczenie będzie wolne od podatku, potrąceń, zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.