Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co trzy miesiące. Powinni je sprawdzać emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, oraz renciści. Od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. kwota przychodu, jaki możemy osiągnąć, wzrasta. W zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego czy też drugiego progu limitu, możemy zarobić więcej o ok. 100 lub 200 zł.

Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia krajowego. Gdy dodatkowe zarobki nie przekroczą 3 960,20 zł brutto, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli zarobki będą wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a tym samym przekroczą 7 354,50 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Natomiast uzyskanie przychodów miesięcznie w granicach od 3 960,20 zł do 7 354,50 zł spowoduje zmniejszenie wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi obecnie 646,67 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 485,04 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy i 549,71 zł - dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu przychodu 3960,20 zł brutto. Od stycznia 2022 r. zmienią się jednak zasady zawieszania renty socjalnej. Będą stosowane te same reguły co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu osób pobierających rentę socjalną będzie to oznaczało możliwość otrzymywania części świadczenia.

- Zmniejszenie bądź zawieszenie wypłacanego świadczenia zależy od ewentualnych przychodów między innymi z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, od których obowiązkowo są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne, a także przychodu, który stanowi podstawę wymiaru składek przy prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej - wyjaśnia Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. W przypadku, gdy osiągnięty przychód przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimalnej emerytury to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do minimum.

Ograniczenia nie dotyczą również niektórych rencistów. - Chodzi o osoby, które pobierają z ZUS renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz osoby pobierające renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń - wskazuje Piotr Olewiński.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Czytaj więcej

14. emerytura w listopadzie 2021 roku - dla kogo i w jakiej wysokości
Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM