Badani najczęściej wskazywali, że najlepszym rządem w historii III RP był rząd Donalda Tuska (15 proc.). Kolejne dobrze oceniane rządy to aktualny rząd Mateusza Morawieckiego (8 proc.) oraz rząd Beaty Szydło (7 proc.). Prawie 40 proc. ankietowanych nie umiała wskazać żadnego z wymienionych rządów.

 

- Kobiety o wiele częściej niż mężczyźni pozostawały niezdecydowane (44 proc. vs 29 proc. mężczyzn). W podziale na płeć mężczyźni częściej wskazywali na dobre oceny rządów Tadeusza Mazowieckiego oraz Leszka Millera. Rząd Donalda Tuska częściej był wymieniany jako najlepszy przez osoby powyżej 50. roku życia (17 proc.), badanych o wykształceniu wyższym (18 proc.), osoby o dochodzie od 2001 do 3000 zł (25 proc.) oraz ankietowanych z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (25 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Według prof. Antoniego Dudka, historyka i politologa z UKSW w Warszawie, wyniki sondażu pokazują, że bardzo znaczący odsetek ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na temat tego, który z rządów w III RP był najlepszy. Natomiast pozostali są w większości zorientowani zgodnie z główną linią obecnego podziału politycznego: zwolennicy liberalnej opozycji najlepiej oceniają gabinet Tuska, a stronnicy PiS - rządy Szydło i Morawieckiego. - Znamienny jest rozkład ocen jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Wyniki potwierdzają, że rząd PO ma lepsze oceny wśród zamożniejszych respondentów mieszkających w dużych miastach i legitymujących się wyższym wykształceniem – podkreśla prof. Dudek.