Sośnierz wyraził się w ten sposób na temat UE w czasie rozmowy na temat kar, jakie TSUE mogłoby nałożyć na Polskę w związku z ustawami reformującymi sądownictwo, przyjętymi przez PiS.

- Konfederacja chce wyprowadzić Polskę z UE, bo jesteście żebrakami w UE - mówił Sośnierz.

Polityk, w kontekście dotacji unijnych stwierdził, że Unia "może sobie wsadzić te pieniądze".

- Inne kraje nie są w UE i się dorabiają, a wy klękacie przed nimi, dajecie się poniżać - przekonywał poseł Konfederacji.

- Oni nie szanują demokracji. To są zarozumiale buce, których nie potrzebujemy tutaj - podsumował Sośnierz odnosząc się do UE.

Jak ujawniła kilka dni temu "Rzeczpospolita" TSUE może wkrótce zakazać wykonywania przepisów powołujących Izbę Dyscyplinarną SN oraz ustanowić zabezpieczenie finansowe (karę) w wysokości 2 mln euro dziennie, licząc od wydania tego postanowienia.