Plan likwidacji Polskiej Akademii Nauk i powołanie w jej miejsce Narodowego Programu Kopernikańskiego ma być elementem Nowego Ładu PiS.

„Myślą przewodnią proponowanego przedsięwzięcia, jest stworzenie sieci efektywnych instytucji naukowych. Dzięki świeżości, kreatywności, innowacyjności oraz zaangażowaniu międzynarodowych autorytetów, staną się one ośrodkiem o znaczącym prestiżu naukowym, a jednocześnie będą silnie oddziaływały w skali globalnej. Dlatego stanowimy niniejszą ustawę" -  - cytuje OKO.press preambułę projektu.

Cele Programu, jakie wymienia projekt ustawy, to m.in. nadzorowanie i wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, przyznawanie nagród jego imienia w wys. 150 tys.dolarów, wspieranie wymiany naukowej i wspieranie młodych naukowców dzięki programowi Stypendiów Kopernikańskich.

Według założeń zawartych w ustawie Narodowemu Programowi Kopernikańskiemu status ma nadać minister, pieczę nad nim sprawować premier, a członków akademii powoływać prezydent.

Premier także ma powoływać na siedmioletnią kadencję Sekretarza Generalnego Akademii, czyli jej głównego menedżera.

Projekt ministra Czarnka skomentował obecny prezes PAN prof. Jerzy Duszyński. Ocenił, że Narodowy Program Kopernikański w dużym stopniu powiela strukturę PAN, a różni go od niej przede wszystkim brak autonomii i podporządkowanie politykom.