Taki scenariusz jest rozważany, chociaż ostateczna decyzja władz partii jeszcze nie zapadła. Zgodnie z rozpatrywanym scenariuszem do budzącego emocje głosowania może dojść jeszcze w tym tygodniu - wynika z naszych rozmów. W poniedziałek odbywa się cykliczne spotkanie ścisłych władz Prawa i Sprawiedliwości.


We wtorek projektem uchwały o zwiększeniu zasobów własnych Unii ma zająć się rząd. Później projekt może więc trafić do Sejmu, na rozpoczynające się we środę posiedzenie. Kolejne planowane jest dopiero na 19-20 maja.