Cytowany przez agencję Xinhua Szejna mówi, że "osiągnięcia społeczeństwa powinny być dystrybuowane w sprawiedliwy sposób".

- Uważam, że to jest doświadczenie, (którego możemy się uczyć) od Chin, jak to zrobić, jak dystrybuować (dobra) w równy i sprawiedliwy (sposób) - mówi cytowany przez agencję Xinhua Szejna.

Szejna mówi też, że w czasie, gdy państwa na całym świecie dążą do ożywienia gospodarki i skupienia się na potrzebach społeczeństw "jest nawet ważniejsze (niż wcześniej), by dzielić się doświadczeniami".

- Komunistyczna Partia Chin każdego dnia zastanawia się co zrobić, by podnieść poziom życia (w Chinach), równość i (utrzymać) zasadę zrównoważonego rozwoju - mówi też cytowany przez agencję Xinhua Szejna.

- Bycie blisko mieszkańców i słuchanie ich potrzeb to sposób w jaki KPCh doprowadziła Chiny do osiągnięcia cudów w poprzednichj dekadach - kontynuuje Szejna. Xinhua dodaje, że poseł chwali "skoncentrowaną na ludziach" filozofię rządzenia chińskiej monopartii.

Poseł Nowej Lewicy mówi też, że jego formacja i Komunistyczna Partia Chin "utrzymują bliskie kontakty i dzielą wspólne wartości, jeśli chodzi o zmniejszenie skali ubóstwa i sprawiedliwą redystrybucję (dóbr)".

- Polityka społeczna Komunistycznej Partii Chin, wydajność Chin są tymi doświadczeniami, z których możemy skorzystać w Polsce - podsumowuje Szejna.