W rozmowie z Zuzanną Dąbrowską Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu, zapytana o to czy będzie można się spodziewać wielu poprawek w Senacie, w ustawie dotyczącej Covidu, odpowiedziała, że Senat przyjrzy się tej ustawie tak skrupulatnie, jak przy innych ustawach.

- Co do zarzutów odnośnie obstrukcji, to jesteśmy do tego przyzwyczajeni w Senacie od samego początku. Dlatego, że PiS przez ostatnie cztery lata przepychał takie ustawy w ciągu jednej nocy przez Sejm i Senat, a rano podpisywał je prezydent. Teraz się tak nie da i dzięki temu wiele bubli prawnych zostało naprawionych i taka jest rola Senatu – stwierdziła wicemarszałkini Senatu.

Gabriela Morawska-Stanecka podkreśliła, że opozycja złożyła także poprawkę zgodnie z którą wojewodowie mogliby kierować do pracy lekarzy, którzy są parlamentarzystami. - Uważam, że jeżeli będzie taka sytuacja, to wszyscy lekarze, którzy są w stanie powinni być tym objęci. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że osoby cywilne będą potrzebne do walki z pandemią, to ja sama jestem w stanie podjąć jakieś niemedyczne działania. Do bardzo wielu czynności w szpitalach niepotrzebne jest wykształcenie medyczne np. do mierzenia temperatury, wykonywania dokumentacji - oceniła.

Senator odniosła się również do poprawek wprowadzanych przez Senat. - Udało się nam wprowadzić niewiele poprawek, ale jednak coś przeszło. Poza tym to wcale nie znaczy, że mamy usiąść i przegłosować w całości tę ustawę, tak jak ją uchwalił Sejm. Dlatego tylko, że Sejm później odrzuci nasze poprawki, każdy z nas jest odpowiedzialny i wykonuje swój mandat. Nie wyobrażam sobie, żeby tylko dlatego, że Sejm ignoruje zasady parlamentaryzmu – pracować źle – skomentowała senator.

Gabriela Morawska-Stanecka odniosła się również szerzej do pracy legislacyjnej nad poniedziałkowym posiedzeniem w Senacie dotyczącym ustawy o COVID. - Na pewno już senatorowie z senackiej Komisji Zdrowia dostali tę ustawę, ponieważ jest ona natychmiast przesyłana, kiedy tylko zostaje skierowana do Senatu. Najprawdopodobniej senacka Komisja Zdrowia obędzie się w poniedziałek, o 16 rozpoczynamy posiedzenie Senatu i to jest pierwszy punkt porządku obrad. W związku z tym, jeśli poprawki będą uzgodnione i będą do przyjęcia szybko, to ta ustawa zostanie uchwalona w pierwszej kolejności – zapowiedziała.