Prawo i Sprawiedliwość, mimo dużego spadku, uzyskało największe poparcie w sondażu. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, wskazana przez 18,1 proc. ankietowanych (wzrost o 2,4 pkt. proc.).

Oprócz tych dwóch ugrupowań, w Sejmie znalazłyby się jeszcze trzy partie. Na podium sondażu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni, popierana przez 9,7 proc. respondentów (wzrost o 2 pkt. proc.). Na kolejnym miejscu uplasowała się Konfederacja (8,1 proc., poparcie bez zmian), a za nią Lewica (SLD, Wiosna, Razem), wskazana przez 6,9 proc. badanych (wzrost o 1,6 pkt. proc.).

Progu wyborczego nie przekroczyłoby Polskie Stronnictwo Ludowe - Koalicja Polska (PSL, Kukiz'15 i EUD). Mimo wzrostu poparcia o 0,6 pkt. proc. wyniosło ono tylko 3,7 pkt. proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-29 października na reprezentatywnej liczącej 1040 osób, badanych osobiście, telefonicznie i przez internet – metodami CAPI, CATI i CAWI.