Wybory samorządowe 2024: PiS z połową mandatów w sejmiku woj. podlaskiego, ale władze wybierze Donald Tusk?

W sejmiku województwa podlaskiego najwięcej mandatów, 15, zdobył PiS, ale do większości Prawu i Sprawiedliwości brakuje jednego mandatu. Co się stanie jeśli większości nie uda się zbudować?

Publikacja: 09.04.2024 12:52

Stanisław Derehajło

Stanisław Derehajło

Foto: PAP, Artur Reszko

8 mandatów w wyborach z 7 kwietnia zdobyła w sejmiku województwa podlaskiego KO, a sześć - Trzecia Droga.

Ostatni, 30 mandat, zdobyła w sejmiku Konfederacja.

Województwo podlaskie: Stanisław Derehajło zadecyduje o tym czy PiS będzie miał większość w sejmiku?

Z listy Konfederacji do Sejmu dostał się Stanisław Derehajło, były polityk Porozumienia, były członek zarządu województwa, który w październiku 2021 roku został odwołany ze stanowiska wicemarszałka województwa z inicjatywy PiS. Była to konsekwencja usunięcia Porozumienia z koalicji rządzącej. 

Teraz Derehajło — polityk znany z serii memów o „Panie Areczku” (jego wizerunek był na nich używany bezprawnie) - nie podjął jeszcze decyzji czy pomoże PiS zbudować większość.

Wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich

Wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich

Rzeczpospolita

Jeśli tego nie zrobi w sytuacji, której współpracę z PiS w sejmikach wykluczają Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga, w województwie podlaskim mogłoby dojść do przedterminowych wyborów.

Czytaj więcej

Olko: Wybory samorządowe? Nie wyciągałabym daleko idących wniosków o kondycji Lewicy

Czy województwo podlaskie może działać bez sejmiku? Kto wtedy wskaże jego władze?

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa sejmik województwa musi wybrać zarząd województwa — w tym marszałka i nie więcej niż 2 wicemarszałków — w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Wyboru tego, w przypadku marszałka, trzeba dokonać bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku — obecnie taką większością w sejmiku nikt nie dysponuje.

Zgodnie z art. 33 ustawy o samorządzie wojewódzkim, jeśli w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyników wyborów zarząd nie zostanie wybrany, wówczas sejmik ulega rozwiązani z mocy prawa.

„Po rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe” - czytamy w ustawie.

„Do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa” - stanowi ustawa.

Gdy sejmik wybrany ponownie również nie wybierze zarządu, wówczas ulega rozwiązaniu z mocy prawa, ale przedterminowych wyborów już się nie przeprowadza. "Do dnia wyboru sejmiku województwa na kolejną kadencję oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje organów samorządu województwa przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej" - stanowi ustawa.

Polityka
Wątek Funduszu Sprawiedliwości na komisji śledczej. Morawiecki: Nie miałem nic wspólnego
Polityka
Tusk na granicy z Białorusią po ataku na żołnierza. "Agresja jest coraz większa"
Polityka
Armatki wodne na granicy z Białorusią. Minister ujawnia szczegóły
Polityka
Mateusz Morawiecki na komisji ds. afery wizowej. Wykluczony członek komisji
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Polityka
Beata Szydło popiera Jacka Kurskiego. Mastalerek komentuje jednym słowem
Polityka
Tusk jedzie na granicę z Białorusią. "Skierowaliśmy dodatkowe siły". MON: Wykorzystamy Rosomaki