Putin zatwierdził nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji

Prezydent Władimir Putin zatwierdził dekretem nową koncepcję polityki zagranicznej Rosji. Dokument określa priorytety rosyjskiej dyplomacji, jest w nim mowa m.in. o polityce wobec państw Zachodu.

Publikacja: 31.03.2023 14:43

Prezydent Rosji Władimir Putin

Prezydent Rosji Władimir Putin

Foto: Aleksey Babushkin / SPUTNIK / AFP

- Dzisiaj podpisałem dekret zatwierdzający uaktualnioną koncepcję polityki zagranicznej Rosji - oświadczył Władimir Putin podczas spotkania ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Prezydent Rosji mówił, że "kardynalne zmiany" na arenie międzynarodowej wymagały "poważnego dostosowania kluczowych dokumentów planowania strategicznego, w tym koncepcji polityki zagranicznej", która określa zasady, zadania i priorytety rosyjskiej działalności dyplomatycznej. Nowa koncepcja polityki zagranicznej ma stanowić podstawę działań Rosji w średnio- i długoterminowej perspektywie.

Czytaj więcej

Putin odwołał ambasadorów Rosji w Estonii i na Łotwie

Władimir Putin zaznaczył, że koordynującą rolę we wdrażaniu koncepcji będzie pełniło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przy wsparciu innych resortów.

- W długoterminowym planowaniu naszych działań ważne jest uwzględnienie pełni czynników i trendów rozwoju stosunków międzynarodowych, praca nad wzmocnieniem suwerenności Rosji, zwiększenie roli naszego kraju w rozwiązywaniu światowych problemów i tworzeniu bardziej sprawiedliwego, wielobiegunowego światowego porządku - oświadczył Putin.

Cytowany przez rosyjskie agencje minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powiedział, że nowa koncepcja polityki zagranicznej Rosji przewiduje możliwość użycia przez ten kraj sił zbrojnych do zapobieżenia atakowi na Rosję i jej sojuszników. - Koncepcja przewiduje możliwość podjęcia działań symetrycznych i asymetrycznych w odpowiedzi na nieprzyjazne działania przeciwko Rosji - oświadczył. - Wprowadzana jest teza o użyciu Sił Zbrojnych do odparcia lub zapobieżenia zbrojnej napaści na Rosję i jej sojuszników. Tym samym jednoznacznie deklarujemy, że będziemy bronić prawa narodu rosyjskiego do istnienia i swobodnego rozwoju - dodał Ławrow.

Czytaj więcej

Sondaż: Działania Putina popierają ponad trzy czwarte Rosjan

W koncepcji polityki zagranicznej napisano, że Rosja zamierza chronić swoje interesy narodowe, zwracając szczególną uwagę na "neutralizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, integralności terytorialnej, suwerenności, tradycyjnych wartości duchowych i moralnych oraz rozwoju społeczno-gospodarczego Rosji, jej sojuszników i partnerów" płynących z "nieprzyjaznych państw europejskich, NATO, Unii Europejskiej i Rady Europy".

Zatwierdzona przez Putina nowa koncepcja polityki zagranicznej Rosji stwierdza, że Federacja Rosyjska "jest zainteresowana utrzymaniem parytetu strategicznego, pokojowym współistnieniem ze Stanami Zjednoczonymi oraz ustanowieniem równowagi interesów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi", z uwzględnieniem statusu obu państw jako "głównych mocarstw nuklearnych".

Czytaj więcej

Sondaż: Co trzeci Ukrainiec uważa, że zwycięstwem będzie rozpad Rosji

Według rosyjskiego dokumentu, perspektywy ukształtowania się takiego modelu stosunków rosyjsko-amerykańskich "zależą od stopnia gotowości USA do porzucenia polityki siłowej dominacji i rewizji antyrosyjskiego kursu na rzecz interakcji z Rosją w oparciu o zasady suwerennej równości, wzajemnych korzyści i poszanowania wzajemnych interesów".

"Rosja nie uważa się za wroga Zachodu, nie izoluje się od niego, nie ma wobec niego wrogich zamiarów i oczekuje, że w przyszłości państwa należące do wspólnoty zachodniej zdadzą sobie sprawę z daremności swojej konfrontacyjnej polityki i hegemonicznych ambicji" - czytamy w dokumencie.

W koncepcji polityki zagranicznej Federacja Rosyjska wyraża nadzieję, że państwa zachodnie wrócą do pragmatycznych interakcji z Rosją. "Na tej podstawie Federacja Rosyjska jest gotowa do dialogu i współpracy, kierując się zasadami suwerennej równości i poszanowania wzajemnych interesów" - brzmi fragment tekstu.

"Sztandarowym projektem Rosji w XXI wieku jest przekształcenie Eurazji w jedną kontynentalną przestrzeń pokoju, stabilności, wzajemnego zaufania, rozwoju i dobrobytu" – czytamy w dokumencie.

Polityka
Ambasador Brzeziński: Rosyjska inwazja na Ukrainę jest „strategiczną porażką”
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Polityka
Rosyjska Duma uchwali zakaz zmiany płci? "Unikanie mobilizacji"
Polityka
Le Pen: Ukraina należy do sfery wpływów Rosji
Polityka
Blinken: Rosja mówiła o drugiej armii świata. Teraz to druga armia na Ukrainie
Polityka
Nawalny poprosił służbę więzienną o kangura. Wniosków było więcej
Polityka
Orban wzywa Ukraińców do rozmów z Rosją. Kijów odpowiada premierowi Węgier