Donald Tusk był premierem w latach 2007-2014.

W 2014 roku, ostatnim roku jego premierostwa, inflacja wynosiła w Polsce 0 proc., bezrobocie było na poziomie 11,5 proc. (stan na grudzień 2014), wzrost PKB wynosił 3,3 proc. rok do roku.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosiło w 2014 roku 1 680 zł, przeciętne wynagrodzenie było na poziomie 3783,46 zł brutto.

Dochody budżetu w 2014 roku wyniosły 283,5 mld zł, a wydatki budżetowe były na poziomie 312,5 mld zł. Deficyt budżetowy wyniósł 29 mld zł.

Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła w 2014 roku 18,8 proc.

Mateusz Morawiecki jest premierem od grudnia 2017 roku.

W 2022 roku, ostatnim pełnym roku sprawowania przez Morawieckiego urzędu premiera inflacja wyniosła w Polsce 14,4 proc., bezrobocie było na poziomie 5,2 proc., wzrost PKB wyniósł 4,9 proc. rok do roku.

Wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosiło w 2022 roku 3 010 zł, przeciętne wynagrodzenie było na poziomie 6287,79 zł (dane za pierwsze trzy kwartały).

Założone dochody budżetu w 2022 roku wyniosły 491,9 mld zł, a wydatki 521,8 mld zł. Założony deficyt budżetowy miał wynieść 29,9 mld zł.

Stopa inwestycji w 2022 roku wyniosła 16,8 proc.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - w ich ocenie - sytuacja gospodarcza Polski była lepsza za czasu rządów Donalda Tuska czy w czasie rządów Mateusza Morawieckiego.

34,4 proc. respondentów odpowiedziało, że sytuacja gospodarcza Polski była lepsza w czasie, gdy premierem był Donald Tusk.

Zdaniem 22 proc. sytuacja gospodarcza Polski jest lepsza w czasie, gdy premierem jest Mateusz Morawiecki.

19,4 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja gospodarcza w czasie rządów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego jest podobna.

24,2 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

- Ponad czterech respondentów na dziesięciu (42%) posiadających wykształcenie wyższe oraz nieco niższy odsetek badanych (39%) w wieku powyżej 50 lat uważa, że sytuacja gospodarcza Polski była lepsza za czasów rządu Donalda Tuska. Takiego samego zdania jest połowa osób (51%) z dochodem powyżej 5000 zł netto. W ocenie niemal co drugiej osoby (46%) z miast liczących między 100 a 199 tys. mieszkańców, kondycja polskiej gospodarki była lepsza w czasach, gdy premierem był Donald Tusk - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 31 stycznia-1 lutego 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.