Jesienią 2023 roku kończy się kadencja obecnego Sejmu. Wybory parlamentarne, zgodnie z konstytucją, będą musiały odbyć się (jeśli nie dojdzie do skrócenia kadencji parlamentu) 15 października, 22 października, 28 października lub 5 listopada.

Publikowane obecnie sondaże wskazują, że po wyborach koalicja KO, Polski 2050, Nowej Lewicy i PSL miałaby stabilną większość w przyszłym Sejmie.

Gdyby taka koalicja powstała rząd stworzyłyby dwie partie liberalne (KO, Polska 2050), partia centroprawicowa (PSL) i partia lewicowa (Nowa Lewica). 

Czytaj więcej

Walka o tożsamość. Opozycja wciąż nie wie, jak wystartuje w wyborach

Partie opozycyjne jak dotąd nie porozumiały się jednak co do formuły startu w wyborach - czyli tego ile list wyborczych wystawią - nie zawarły też żadnej formalnej umowy koalicyjnej mówiącej o wspólnym stworzeniu rządu po wyborach.

W ostatnim czasie wśród partii opozycyjnych doszło do sporu w związku z głosowaniem ws. ustawy nowelizujące przepisy m.in. o Sądzie Najwyższym, która ma pozwolić na odblokowanie środków z Funduszu Odbudowy dla Polski. Zdecydowana większość posłów KO, PSL i Lewicy wstrzymało się w tym głosowaniu od głosu, co umożliwiło PiS przyjęcie ustawy, mimo braku większości związanego ze sprzeciwem Solidarnej Polski. Tymczasem całe koło Polski 2050 zagłosowało przeciw ustawie.

Już po tym głosowaniu Szymon Hołownia przekonywał, że opozycja wcale nie jest skłócona i nie wykluczał stworzenia wspólnej listy wyborczej opozycji przed wyborami.

Czytaj więcej

Szymon Hołownia: Opozycja? Wcale nie jest skłócona

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy - ich zdaniem - Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL będą w stanie porozumieć się ws. utworzenia wspólnego rządu po wyborach.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 30,5 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 41,5 proc. badanych.

Zdania w tej kwestii nie ma 28 proc. respondentów.

- Mężczyźni (46%) częściej niż kobiety (38%) sądzą, że po nadchodzących wyborach parlamentarnych KO, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL nie utworzą wspólnego rządu. Tę samą opinię ma co druga osoba (48%) w wieku między 25 a 34 lat oraz taki sam odsetek badanych mieszkających w miastach liczących między 20 a 99 tys. mieszkańców. Niemal jeden na dwóch respondentów (46%) z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz taka sama część osób z dochodem poniżej 2000 zł netto jest zdania, że KO, Polska 2050, Nowa Lewica i PSL nie będą w stanie porozumieć się w sprawie utworzenia wspólnego rządu po wyborach - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 17-18 stycznia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.