W rozmowie z Polskim Radiem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin mówił o powołanym Centrum Pomocy Ukrainie. W ramach współpracy Polska wysyła m.in. materiały, które mają zabezpieczać ukraińskie obiekty kultury i zabytki.

- Rejestrujemy wszystkie straty dziedzictwa materialnego Ukrainy, by w odpowiednim momencie, gdy takie możliwości będą, pomóc im w odbudowie. Mamy w tym bardzo dobre doświadczenie - mówił wiceminister. 

Czytaj więcej

Polska pomaga chronić ukraińskie zabytki przed Rosjanami

- Ukraińcy dojrzeli do tego, że widząc jaką postawę Polska i Polacy przyjęli w stosunku do ich nieszczęścia, uznali, że różne zaszłości historyczne, które nas dzielą, które wzbudzają niepotrzebne emocje między nami, trzeba próbować zamknąć. W związku z tym otworzyli się na propozycje rozmów na temat tego, o co prosimy od lat, czyli poszukiwań polskich ofiar na terenie Ukrainy, głównie z rzezi wołyńskiej. Ekshumacji, jeżeli znajdziemy mogiły, upamiętnień i pochówków. Takie rozmowy już prowadzimy. W tym celu były już dwie wizyty premiera Glińskiego na Ukrainie. Będzie pracować grupa robocza, która władzom wysokiego szczebla państwa ukraińskiego i polskiego będzie podpowiadać procedury, mechanizmy i konkretne decyzje w tej sprawie.