„Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło oświadczenie Ministra Aktywów Państwowych (reprezentującego Skarb Państwa) z dnia 12 lipca 2022 r. o powołaniu pana Zbigniewa Gryglasa do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 lipca 2022 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki” - czytamy w opublikowanym w środę komunikacie.

Gryglas był poza Radą Nadzorczą PGE przez trzy tygodnie. 22 czerwca zarząd spółki informował bowiem, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o jego odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej. W opublikowanym wówczas komunikacie przekazano, że na nową kadencję w skład Rady powołano Annę Kowalik, Artura Składanka, Janinę Goss, Tomasza Hapunowicza, Mieczysława Sawaryna, Marcina Kowalczyka i Radosława Winiarskiego.

Czytaj więcej

Za prąd zapłacimy więcej już w tym roku

W skład Rady Nadzorczej PGE wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania oraz odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego zarządowi.

Zbigniew Gryglas dostał się do sejmu w 2015 roku, choć uzyskał zaledwie 1011 głosów. Mandat uzyskał, ponieważ pociągnął go wynik na warszawskiej liście Ryszarda Petru, szefa Nowoczesnej. Po dwóch latach zmienił barwy klubowe - przeszedł do klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości i wstąpił do Porozumienia Jarosława Gowina. Został nawet wiceprezesem tego ugrupowania.

W kolejnych wyborach, w 2019 roku, podobna sztuka już się Gryglasowi nie udała. Wprawdzie niemal czterokrotnie poprawił swój wynik, otrzymując 3944 głosów, ale tym razem nie pociągnął go wystarczająco wynik Jarosława Kaczyńskiego. Oprócz prezesa partii z warszawskiej listy PiS do Sejmu dostało się pięciu innych kandydatów, tymczasem Gryglas uzyskał dopiero ósmy wynik.

1011 głosów

uzyskał w wyborach w 2015 roku Zbigniew Gryglas

Mandat z Warszawy zapewnił mu dobry wynik Ryszarda Petru (129 tys. głosów)

Polityk znalazł jednak posadę w rządzie. W grudniu 2019 został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Cztery miesiące później natomiast został pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Gryglas wziął stronę Adama Bielana w konflikcie dotyczącym przywództwa w Porozumieniu. Współtworzył Partię Republikańską, która stała się nowym koalicjantem w ramach Zjednoczonej Prawicy. We wrześniu zeszłego roku został odwołany z funkcji wiceministra. Nie pozostał jednak bezrobotny. Po dwóch miesiącach Ministerstwo Aktywów Państwowych zarekomendowało go jako kandydata do rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznej.