Rząd PiS wydał na premie dla wszystkich ministrów i zastępców 5 mln zł, rząd Tuska - 110 tys. zł dla 11 ministrów. Kwoty? Sześć, siedem razy więcej dla ministrów z PiS.

"Nagrody w 2017 roku otrzymali wszyscy członkowie Rady Ministrów, również Prezes Rady Ministrów. Decyzje o wypłacie nagród podjęła ówczesna Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło i to do Niej należała ostateczna ocena pracy poszczególnych ministrów i ich resortów oraz zaangażowanie w realizację priorytetowych zadań Rządu" – poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

- Przeznaczyłem nagrodę, która została mi przyznana za 2017 roku, na cele charytatywne. Za inne osoby nie będę się wypowiadał - poinformował premier Mateusz Morawiecki (w ubiegłym roku wicepremier w rządzie Beaty Szydło).

Były szef MSZ Witold Waszczykowski oświadczył jednak, że nie zamierza oddać przyznanej mu przez premier Beatę Szydło premii, bo „to uczciwie zarobione pieniądze za sukcesy dyplomacji polskiej”.

Większość badanych (70 proc.) uważa, że nagrody, które premier Beata Szydło przyznała sobie i swoim ministrom powinny zostać przeznaczone na cele charytatywne. Przeciwnych jest 12 proc. ankietowanych, a zdania w tej sprawie nie ma 18 proc.

- Za tym, żeby nagrody rządu przeznaczyć na cele charytatywne częściej są osoby w wieku 25-34 lata (71 proc.), badani o wykształceniu średnim lub wyższym (po 71 proc.), osoby o dochodzie od 2001 do 3000 zł (77 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (72 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Z wcześniejszego sondażu wynika, że trzy czwarte ankietowanych przez IBRiS źle ocenia przyznanie nagród członkom rządu.

Natomiast przeprowadzony w połowie lutego sondaż SW Research dla serwisu rp.pl pokazał, że zdecydowana większość Polaków (80 proc.) nie chce, by ministrowie i wiceministrowie zarabiali więcej.


Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Ogłoszenie wyników konkursu już 28 września

Dowiedz się więcej