O odrzuceniu wniosku poinformował na swoim profilu na Facebooku zielonogórski radny Andrzej Żywień.

"Dowiedziałem się z ogromnym smutkiem, że dzisiaj Rada Miasta Zielonej Góry odrzuciła mój wniosek o nadanie Trasie Aglomeracyjnej imienia Zbigniewa Herberta. Odbyło się to głosami nowej, bezideowej pisowsko-prezydenckiej koalicji w radzie" - napisał Żywień.

Radny wypomniał Prawu i Sprawiedliwości, że często cytuje słowa Zbigniewa Herberta, np. słynne sformułowanie "zdradzeni o świcie" z "Przesłania Pana Cogito", którego Jarosław Kaczyński użył w pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej, mówiąc o jej ofiarach.

W październiku ubiegłego roku, w związku z 20 rocznicą śmierci wybitnego poety, Sejm przez aklamację ogłosił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

"W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad  przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń"- napisano wówczas w uchwale.