Podczas prezentacji swojego "Polskiego Ładu", programu reform na najbliższe lata, PiS przedstawił propozycje zmian w płaconych przez Polaków podatkach i składkach, które mają przynieść korzystne zmiany dla mniej zarabiających Polaków.

PiS proponuje podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty wejścia w drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Jednocześnie zapowiedziano wprowadzenie jednolitej dla wszystkich (również prowadzących działalność gospodarczą) składki na zdrowie w wysokości 9 procent, której nie będzie można odliczać od podatku.

Z deklaracji polityków PiS wynika, że rozwiązania te w praktyce mogą oznaczać podwyżki świadczeń dla osób zarabiających na etacie powyżej 10 tysięcy złotych brutto.

Inaczej sytuacja ma wyglądać w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą - tu zwiększone świadczenia mogą mieć osoby zarabiające już ok. 7,5 tys. zł brutto.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - osoby zarabiające powyżej 10 tys. zł brutto powinny płacić wyższe niż obecnie podatki.

Odpowiedzi "Tak" udzieliło 38,5 proc. respondentów.

"Nie" odpowiedziało 35,1 proc. ankietowanych.

Odpowiedź "Nie mam zdania" wybrało 26,4 proc. respondentów.

- Częściej niż ogół przeciwnikami wprowadzenia takich podatków są osoby w wieku do 24 lat (odpowiedź przecząca 58%) i mieszkańcy miast 200-499 tys. (43%). Zwolennikami wyższych podatków nieco częściej są osoby z dochodem netto od 1001 do 2000 zł (50%) - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak, wiceprezes Zarządu agencji badawczej SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 18.05-19.05.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.