To ostatni dzwonek na rozliczenie z fiskusem. Termin na złożenie zeznania za 2017 r. i ewentualną dopłatę podatku upływa 30 kwietnia, w poniedziałek. Toteż najwyższy czas, by zdecydować o losie 1 proc. PIT.

Miliony dla OPP

Początkowo mogło się wydawać, że podatnicy nie będą się bawić w dobroczynność przy wypełnianiu PIT. Szybko się jednak okazało, że Polacy chcą decydować o 1 proc. swego podatku. Z danych resortu finansów wynika, że z zeznań rocznych za 2016 r. do organizacji pożytku publicznego trafiło 660,2 mln zł.

Możliwość zdecydowania o losie 1 proc. PIT to prawo podatnika, czyli do jego realizacji konieczny jest wniosek. Nie wymaga to jednak sporządzania osobnego pisma. Wniosek o przekazanie 1 proc. składany jest poprzez wypełnienie odpowiedniej rubryki zeznania rocznego.

Chodzi o wskazanie organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego. Przykładowo w jednym z najpopularniejszych PIT-37 jest to część J poz. 137 i 138. Wykaz organizacji uprawnionych oraz ich numerów KRS znajduje się pod adresem https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz-organizacji-pozyt/4504,wykaz.html. Warunkiem zdecydowania o 1 proc. jest złożenie PIT w terminie. Dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 upływa on 30 kwietnia.

Wniosek można złożyć również w korekcie zeznania. Osoby, które już złożyły PIT, a zapomniały wskazać szczytny cel, mogą to nadrobić. Co ważne, korektę muszą złożyć nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania. Dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 będzie to 31 maja.

Warunkiem przekazania 1 proc. PIT jest też zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę jego obliczenia. Tu ustawodawca jest liberalny. Zasadniczo osoby, którym w PIT wyszła dopłata, powinny ją uiścić do 30 kwietnia.

Czasowy bonus

Spóźnialscy nie tracą jednak możliwości zdecydowania o 1 proc. Ważne jest tylko, żeby wywiązali się z obowiązku zapłaty daniny nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu zasadniczego tj. przewidzianego dla złożenia PIT.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl