Pracujący w Polsce Ukraińcy do 26 lat zwolnieni z podatku - interpretacja podatkowa

Firma nie płaci zaliczek za cudzoziemca do 26 lat. Wystarczy jego oświadczenie o centrum interesów życiowych w Polsce.

Aktualizacja: 26.11.2019 06:16 Publikacja: 25.11.2019 16:49

Pracujący w Polsce Ukraińcy do 26 lat zwolnieni z podatku - interpretacja podatkowa

Foto: shutterstock

Mimo iż przepisy wprowadzające tzw. PIT dla młodych obowiązują już od kilku miesięcy, ich stosowanie wciąż sprawia trudności. W najnowszej interpretacji skarbówka potwierdziła, że przedsiębiorca, który spełni odpowiednie warunki, może zastosować zwolnienie z podatku dla pracowników spoza Polski.

Sprawa dotyczyła firmy, która zatrudnia Ukraińców na umowę zlecenia. Przebywają w Polsce legalnie (wiza, paszport biometryczny lub karta pobytu) oraz posiadają pozwolenie na pracę (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez wojewodę). Długość ich pobytu uzależniona jest od wizy oraz okresu pozwolenia na pracę. Ukraińcy złożyli pracodawcy oświadczenie o posiadaniu w Polsce centrum interesów życiowych.

Czytaj też: Zerowy PIT dla młodych do dnia ukończenia 26 roku życia

Przedsiębiorca ma wątpliwości, jak rozliczać pracowników, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Problematyczne jest określenie, czy zleceniobiorcy z Ukrainy są polskimi rezydentami dla celów podatkowych, ponieważ nie przedstawili certyfikatu rezydencji. Firma zapytała, czy w tej sytuacji może jako płatnik zastosować zwolnienie z podatku w stosunku do cudzoziemców, którzy nie ukończyli 26 lat.

Ulga dla wielu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że takie rozwiązanie jest prawidłowe. Zaznaczył, że kluczowe w tej sprawie jest określenie miejsca zamieszkania podatnika, które decyduje o rozliczeniu. Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są ci, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. Rozliczają tu całość dochodów bez względu na położenie źródeł przychodów. Z kolei ten, kto ma miejsce zamieszkania za granicą, w Polsce rozlicza tylko uzyskane tu dochody (ograniczony obowiązek podatkowy).

Artykuł 3 ust. 1a ustawy o PIT wskazuje na dwa warunki decydujące o miejscu zamieszkania w Polsce: centrum interesów życiowych lub pobyt powyżej 183 dni w roku podatkowym. Dyrektor KIS zaznaczył, że skoro te przesłanki są rozdzielone spójnikiem „lub”, wystarczy spełnienie jednej z nich, aby uznać, że dana osoba posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie – rozlicza tu całość swoich dochodów. Przypomniał też, że przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć tzw. ognisko domowe, wszelkie powiązania rodzinne i towarzyskie. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe.

Poza tym, do rozliczenia pracujących w Polsce Ukraińców stosuje się przepisy polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Z tych regulacji oraz polskich przepisów wynika, że od wynagrodzeń wypłacanych Ukraińcom, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu ośrodka interesów życiowych w rozumieniu art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT, płatnik jest obowiązany pobierać zaliczki na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT.

Mniej formalności

Dyrektor KIS przypomniał jednak o obowiązującej od 1 sierpnia uldze dla młodych, która w tej sytuacji obejmie także cudzoziemców. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT wolne od podatku są przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia do 85 528 zł w roku podatkowym. Chodzi o przychody m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8. Zwolnienie nie dotyczy dochodów z umów zlecenia, uzyskanych przez osoby niebędące rezydentami.

Wnioskodawca może nie pobierać podatku od przychodów osiągniętych przez pracowników z Ukrainy zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, którzy nie ukończyli 26. roku życia i złożyli oświadczenie o posiadaniu na terytorium RP centrum interesów życiowych. Ponadto należy podkreślić, że pracownicy nie muszą jednocześnie przebywać powyżej 183 dni w roku kalendarzowym na terytorium Polski – wyjaśnił dyrektor KIS.

Przypomnijmy, że od jakiegoś czasu skarbówka zgadza się, że zagraniczni pracownicy nie muszą przedstawiać pracodawcy certyfikatu rezydencji. Mówi o tym m.in. interpretacja nr 0113-KDIPT 2-2.4011.573. 2018.1.AKR z lutego 2019 r. Fiskus potwierdza w niej, że firmy mogą rozliczać zagranicznych pracowników na podstawie złożonych przez nich oświadczeń o posiadaniu w Polsce centrum interesów życiowych.

Numer interpretacji 0112-KDIL3-3.4011.389.2019.1.MM

Mimo iż przepisy wprowadzające tzw. PIT dla młodych obowiązują już od kilku miesięcy, ich stosowanie wciąż sprawia trudności. W najnowszej interpretacji skarbówka potwierdziła, że przedsiębiorca, który spełni odpowiednie warunki, może zastosować zwolnienie z podatku dla pracowników spoza Polski.

Sprawa dotyczyła firmy, która zatrudnia Ukraińców na umowę zlecenia. Przebywają w Polsce legalnie (wiza, paszport biometryczny lub karta pobytu) oraz posiadają pozwolenie na pracę (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenie na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydane przez wojewodę). Długość ich pobytu uzależniona jest od wizy oraz okresu pozwolenia na pracę. Ukraińcy złożyli pracodawcy oświadczenie o posiadaniu w Polsce centrum interesów życiowych.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt