Marek Isański: Nigdy nie było podatku od spłaty długów spadkowych

Tysiące osób, które sprzedały mieszkanie nabyte przed 2019 rokiem w spadku bezzasadnie zapłaciły podatek dochodowy od spłaconych długów spadkowych lub zapisów testamentowych. Właśnie opublikowano na stronach internetowych NSA uzasadnienie wyroku z dnia 04.03.2022r. II FSK 1618/19, w którym Sąd stwierdził, że „podatek dochodowy ma charakter podatku od rzeczywiście uzyskanego dochodu”.

Publikacja: 26.04.2022 14:07

Marek Isański: Nigdy nie było podatku od spłaty długów spadkowych

Foto: Adobe Stock

To bardzo ważne orzeczenie, które otwiera drogę do korekty orzecznictwa i zaprzestania nakładania podatku dochodowego bez uzyskania przysporzenia w majątku podatnika. Do tej pory, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości, nabytych w spadku lub darowiźnie, sądy nie interesowały się czy w ogóle doszło do uzyskania dochodu. Sam zaś tytuł ustawy wskazuje, że opodatkowaniu tym podatkiem może podlegać jedynie dochód. Literalnie stosowały wyrwany z kontekstu przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast przy zniesieniu współwłasności, czy też spłacie spadku sądy najpierw „szukały” dochodu/przysporzenia majątkowego. Nie znajdując dochodu, pomimo tego, że spełnione są wszystkie elementy o jakich mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy, słusznie sądy twierdziły, że takie odpłatne zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zdziwienie budzi brak reakcji sądu administracyjnego, brak refleksji sądu na oczekujące już ponad 3 lata na rozpoznanie przez TK pytanie Sądu Karnego w Lublinie P 1/19 wskazujące, że nakładanie podatku dochodowego od transakcji sprzedaży nieruchomości, których nabycie było przysporzeniem majątkowym podatnika, powstałym wskutek otrzymania darowizny lub spadku zwolnionych z opodatkowania, byłoby w sposób oczywisty naruszeniem zasady równości obywateli wobec prawa, czyli niezgodne z Konstytucją RP. Osoby które otrzymały w darowiźnie lub spadku pieniądze mogły nimi swobodnie dysponować, natomiast osoby, które otrzymały w darowiźnie lub spadku mieszkania mogły nimi swobodnie dysponować dopiero po zapłaceniu 19% podatku dochodowego. Podkreślenia wymaga, że w istocie przedmiotem zaskarżenia do TK nie jest treść przepisu, bo takie opodatkowanie z przepisów nie wynika. Pytanie oparte jest o powszechną praktykę orzeczniczą NSA.

Czytaj więcej

Płaskoziemcy w skarbówce łupią spadkobierców

Jeszcze trudniejszą do zaakceptowania konsekwencją błędnego podejścia sądów, do opodatkowania podatkiem dochodowym całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku lub darowiźnie było opodatkowywanie podatkiem dochodowym również kwoty, która po sprzedaży nieruchomości przeznaczana została na spłatę długów spadkowych. Nawet gdy sprzedaż nieruchomości dokonywana była przez komornika i pieniądze ze sprzedaży bezpośrednio wpłacane były do banku na spłatę kredytu udzielonego spadkodawcy. Powodowało to, że opodatkowywano podatkiem dochodowym nie tylko brak dochodu ale również faktyczną stratę.

Wynikało to literalnego stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym o kosztach zmniejszających dochód przy sprzedaży nieruchomości. Nie ma w nich mowy, że kosztem jest wartość nieruchomości nabytej w spadku lub darowiźnie. Kosztem nie jest również spłata długów spadkowych. Sądy nie dostrzegły, że nie są one kosztem, bo być nie mogą (!). Nie są to koszty w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Tak samo jak cena sprzedaży nieruchomości do wartości nabytej w spadku nie jest przychodem podatnika, nie zwiększa jego majątku, bo jest jedynie zamianą aktywów nie przekładającą się na sytuację podatkową podatnika.

Wskutek jednolitej linii orzeczniczej NSA przyjmującej, że spłata długów spadkowych z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży spadkowej nieruchomości powoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym, doszło do zmiany przepisów i do ustawy o podatku dochodowym obowiązującym od 2019 roku dopisano, że spłata długów spadkowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jednak nadal dla osób, które zbyły nieruchomości nabyte przed 2019 rokiem i dokonały spłaty długów spadkowych naliczano podatek dochodowy. Co więcej zmianę przepisów sądy jako dodatkowy argument za poprawnością nakładania podatku dochodowego od straty.

Sytuacja ulegała jednak ewolucji. NSA krok po kroku zaczął dostrzegać, że jego dotychczasowe podejście prowadzi do niedorzecznych konsekwencji. Np. zauważył, że sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku nie powoduje opodatkowania podatkiem dochodowym, gdy jest dokonywana jako wykonanie umowy wstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej przez spadkodawcę, którą musi wykonać spadkobierca i nie może być na niego nakładany podatek dochodowy, jeśli spadkodawca od takiej transakcji byłby z tego podatku zwolniony.

Czytaj więcej

Skarbówka daje ulgę na długi spadkowe

Jednak z zasadniczym przełomem mamy do czynienia teraz, po w/w wyroku II FSK 1618/19 z dnia 04.03.2022r., w którym sąd stwierdził wprost, że „dokonując wykładni systemowej art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. w powiązaniu z ww. przepisami u.p.d.o.f. oraz mając na uwadze konieczność dokonania interpretacji tego przepisu, która nie będzie wywoływać zastrzeżeń natury konstytucyjnej Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wskazana przez skarżącego wartość zapłaconego na rzecz brata zapisu testamentowego powinna obniżać przychód uzyskany przez skarżącego ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku”

Oczywisty wypływa z tego wniosek, że spłata długów spadkowych nie również jest przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ponieważ nie jest przychodem ze sprzedaży.

NSA ma więc wyjątkową okazję aby rozwiązać wstydliwy problem związany z opodatkowywaniem spłaty długów spadkowych. Może stwierdzić, tak jak w w/w wyroku, że: „Wykładnia systemowa wewnętrzna oparta na art. 9 ust. 1 i 2, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 i art. 26 ust u.p.d.o.f. prowadzi do wniosku, że podatek dochodowy ma charakter podatku płaconego od rzeczywiście uzyskanego dochodu” Co jednoznacznie przesądza, że spłata długów spadkowych nie może powodować powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jednak to dopiero początek. Bo skoro „podatek dochodowy ma charakter podatku płaconego od rzeczywiście uzyskanego dochodu” to powinien sąd być konsekwentny i zauważyć, że każda sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku i darowiźnie za cenę nie wyższą niż zadeklarowana w spadku lub darowiźnie nie powoduje uzyskania dochodu przez podatnika. Jest bowiem jedynie zamianą aktywów nie przekładającą się na sytuację prawnopodatkową.

Dlatego ważne jest całościowe, systemowe podejście NSA do zagadnienia i podjęcie uchwały która spowoduje zaprzestanie nakładania podatku dochodowego od zamiany aktywów, czyli od braku faktycznego przysporzenia jakim jest sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku i darowiźnie, gdy nie powoduje to przysporzenia majątkowego.

Osobnym zagadnieniem, a tak naprawdę to sporym problemem, jest reakcja na to, że tysiące osób zapłaciło podatek dochodowy od faktycznej straty.

To bardzo ważne orzeczenie, które otwiera drogę do korekty orzecznictwa i zaprzestania nakładania podatku dochodowego bez uzyskania przysporzenia w majątku podatnika. Do tej pory, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym sprzedaży nieruchomości, nabytych w spadku lub darowiźnie, sądy nie interesowały się czy w ogóle doszło do uzyskania dochodu. Sam zaś tytuł ustawy wskazuje, że opodatkowaniu tym podatkiem może podlegać jedynie dochód. Literalnie stosowały wyrwany z kontekstu przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym. Natomiast przy zniesieniu współwłasności, czy też spłacie spadku sądy najpierw „szukały” dochodu/przysporzenia majątkowego. Nie znajdując dochodu, pomimo tego, że spełnione są wszystkie elementy o jakich mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w/w ustawy, słusznie sądy twierdziły, że takie odpłatne zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej