Marek Isański

Marek Isański: O manipulowaniu dowodami

Od lat żyjemy w państwie w którym niezwykle często decyzje podejmuje się, nie na podstawie analizy stanu faktycznego i prawnego, ale stan faktyczny dopasowuje się do tezy, z góry założonej przez wydającego rozstrzygnięcie. Może oburzenie opinii publicznej raportem Podkomisji Smoleńskiej, który oparty jest o manipulacje dowodami, spowoduje, że takie patologie znikną z naszego życia.

Marek Isański: Sędziowie NSA, nie ukrywajcie przestępstw fiskusa

Sędziowie sądów administracyjnych rozpoznając skargi podatników doskonale wiedzą kiedy w sprawie mamy do czynienia z błędną interpretacją przepisów, a kiedy z ewidentnym przestępstwem urzędniczym.

Marek Isański: Zbudujmy wreszcie społeczeństwo obywatelskie

Łatwo odradzający się populizm to największe niebezpieczeństwo dla Polskiej młodej, czyli słabej demokracji. Najskuteczniejszą przed nim ochroną jest społeczeństwo obywatelskie, czyli świadomi swych praw, odpowiedzialni obywatele. Całkowicie błędne jest powszechne przekonanie, że już takim społeczeństwem jesteśmy.

Marek Isański: Podatki jak zadania z matematyki

Stosowanie przez prawników przepisów podatkowych, do określonego zdarzenia, powinno być zawsze takie samo, ponieważ podatki są jednoznaczne.

Marek Isański: O naprawie TK, czyli prawnicy muszą zmienić podejście do prawa

Jeśli najbliższe wybory parlamentarne wygra obecna opozycja to, bez natychmiastowej zmiany Trybunału Konstytucyjnego, nastąpi katastrofa gospodarcza i cywilizacyjna. Rządzić, bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności będą ci, którzy wybory przegrali. Polscy prawnicy muszą zmienić swoje podejście do prawa i znaleźć legalne, nie sprzeczne z Konstytucją, rozwiązanie tego problemu.

Isański: Stosowanie skargi pauliańskiej do podatków – niezbędna interwencja TK

Stosunek sądu do praw obywatela, obrazuje podejście/przyzwolenie do - zdawałoby się oczywistego, ale absolutnie niedopuszczalnego – stosowania skargi pauliańskiej do podatków. Obowiązkiem dłużnika jest spłacanie długów, jednak ich przymusowe dochodzenie może odbywać się jedynie w prawem przewidzianym trybie. Wierzyciel nie może ich dochodzić okradając dłużnika lub wykorzystując do tego celu bandytów. Nie może też państwo - jako wierzyciel - korzystać z drogi cywilnej, gdy właściwa jest droga administracyjna. Tym bardziej, że pozbawia w ten sposób obywateli ich praw.

Marek Isański: Dlaczego odpowiedzialność karna urzędników to fikcja?

Od dziesiątków lat w kodeksie karnym jest art. 231, który penalizuje przestępstwa urzędnicze. Do tej pory żaden urzędnik aparatu podatkowego nie został na jego podstawie skazany za przekroczenie uprawnień lub działanie na szkodę w stosunku do podatnika. Czyżby rzeczywiście urzędnicy nigdy nie działali świadomie na szkodę podatników, czy jest jakiś inny powód, że przepis ten jest martwy?

Marek Isański: Pierwszy prezent Fundacji Praw Podatnika dla NSA

Fundacja Praw Podatnika przygotowała dla sędziów NSA prezenty z okazji 100 rocznicy funkcjonowania sądownictwa administracyjnego. Dziś przedstawiamy pierwszy w postaci prostego przykładu obrazującego absurdalność prezentowanego przez ten sąd od lat stanowiska, że decyzja wydawana po wznowieniu postępowania nie musi być zgodna z prawem (….). Z uwagi na brak rozbieżności w orzecznictwie żaden uprawniony organ nie może doprowadzić do podjęcia w tej sprawie uchwały przez poszerzony skład NSA.

Marek Isański: Kiedy prawomocny wyrok to świstek papieru?

Prawomocne wyroki należy wykonywać, ale ich moc ma wynikać z ich zgodności z prawem, a nie z tego powodu, że nie ma zwykłych środków zaskarżenia.

Marek Isański: Wspieranie bezprawia urzędniczego przez NSA

Im bardziej decyzja podatkowa jest niezgodna z prawem tym trudniej doprowadzić do jej uchylenia.