Marek Isański

Marek Isański: Pozbawianie obywateli prawa do sądu w sprawach podatkowych

Bardzo modne ostatnio określenie – „kradzież zgodna z procedurami”, to znak firmowy nie tylko poprzedniej ekipy wykorzystującej publiczne pieniądze do partyjnych i pewnie też prywatnych celów. Takie zjawisko w RP jest powszechne i świadczy o słabości państwa. Jak wiele innych patologii swój początek wzięło z …. sądu administracyjnego. NSA bowiem od lat, ostatnio 04.06.2024 r. w wyroku II FSK 1130/21, pozwala „zgodnie z procedurami” na okradanie zwykłych obywateli przez fiskusa poprzez pozbawienie ich prawa do sądu.

Marek Isański: Prezes NSA od kilku miesięcy zwleka ze skierowaniem wniosku do TK

Po prawie 6 latach Trybunał Konstytucyjny kierowany przez Julię P. umorzył, z uwagi na …. nieprecyzyjnie sformułowane pytanie sądu karnego, postępowanie i nie wydał wyroku w sprawie dotyczącej masowego nakładania podatku dochodowego bez uzyskania dochodu (sygn. akt P 1/19). Żaden jednak organ państwa, nie może mieć wątpliwości co do tego, że przepisy nakładające taki podatek są niezgodne z Konstytucją, bo autor przepisów – Sejm RP – potwierdził ich niezgodność w swoim stanowisku do TK w tej sprawie. Jedynym przewidzianym w Konstytucji rozwiązaniem jest wniosek Prezes NSA do TK o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją tych przepisów, który – wg wiedzy Fundacji Praw Podatnika - nawet nie jest przygotowywany. To, czy obecny tzw. TK wyda wyrok, jest bez znaczenia. Ważne dla obywateli jest to, jakie stanowisko przedstawi Sejm i Prokurator Generalny.

Marek Isański: NSA świadomie zachęca fiskusa do okradania zwykłych obywateli

Statystycznie ponad 80% obywateli nie kwestionuje decyzji podatkowych, które każą zapłacić im wyższy podatek niż samodzielnie zadeklarowali. Niezwykle niska jakość przepisów podatkowych skutkuje zaś licznymi błędami administracji, a nawet orzeczniczymi.

Kazus Szmydta. Wypadek przy pracy sądownictwa administracyjnego czy pytanie o jego sens?

Polska mogłaby być lepszym krajem. Może to się stać tylko wtedy, gdy całe NSA zrozumie że ma być, idąc za słowami Profesor Ewy Łętowskiej, tarczą dla obywatela przed mieczem władzy. A sprawa Szmydta to czarna kartka dla tego sądu.

Marek Isański: Jak WSA w Krakowie odwraca zasadę „in dubio pro tributario”

Dlaczego sądy administracyjne nawet jasne i proste przepisy korzystne dla obywateli interpretują na korzyść fiskusa?

Isański: Podatek dochodowy od spadku i darowizny? Dlaczego prawo tego zabrania

Po co nam art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Wprowadza on zakaz naliczania podatku dochodowego od spadku i darowizny - tymczasem, zgodnie z Konstytucją nawet teoretycznie ustawodawca nie może takich pułapek zastawiać na obywateli.

Marek Isański: Wybory kopertowe, czyli „prawo” państwa kontra prawa obywatela

Tematem pracy Komisji Nadzwyczajnej ds. wyborów kopertowych jest wyjaśnienie zmarnowania prawie 100 mln zł pieniędzy obywateli. Jednak znaczenie ustaleń tej Komisji ma w rzeczywistości zupełnie inne cele. Obnażają one bowiem jak organy państwa lekceważą Konstytucję. Jak robią co chcą. Czyli jak niszczą państwo. Wybory kopertowe to jedynie wierzchołek góry lodowej.

Marek Isański: Organ praworządnego państwa czy(li) oszust?

Dlaczego fiskus w łamaniu prawa jest konsekwentny, kreatywny i bezkarny. Dlaczego w szczególności nie obawia się sądu administracyjnego, który zamiast chronić obywatela przez nadużywającym uprawnień fiskusem, dużo mocniej broni fiskusa przed obywatelem. Najwyższy już czas aby organy ścigania przestały traktować jako martwe przepisy o przestępstwach urzędniczych, bo takie przestępstwa popełniają urzędnicy wszystkich szczebli, a nie tylko kierownictwo ministerstwa spraw wewnętrznych.

Marek Isański: TK bytem fasadowym. Władzę w sprawach podatkowych przejął NSA

NSA przejął, w zasadzie, pełnię władzy, co jest sprzeczne z zasadą trójpodziału władzy. Zlikwidował dodatkowo i tak małą kontrolę państwa nad jego orzecznictwem, poprzez zablokowanie dostępu uprawnionym organom do występowania o podjęcie uchwał.

Marek Isański: Jaka jest rola TK w systemie podatkowym

Głównym powodem niszczącym system podatkowy/praworządność w sprawach podatkowych jest uczynienie z Trybunału Konstytucyjnego przez NSA, a za nim podporządkowały się WSA, instytucji zbędnej. Hierarchia ważności instytucji w sprawach podatkowych jest następująca: najważniejsi to Trybunał Konstytucyjny i sądy administracyjne, potem organy podatkowe i MF, na końcu jest dopiero ustawodawca.