Kwotę wpłaconą na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) można odliczyć od podstawy opodatkowania, a przez to pomniejszyć wysokość należnej daniny. Obowiązujący w rozliczeniu za 2016 r. limit to 4866 zł.

Limit wpłat na IKZE jest ustalany na podstawie prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i co roku może się zmieniać. W kolejnym rozliczeniu PIT, za 2017 r., wzrośnie do 5115,60 zł. Ulga w kwocie obowiązującej za 2016 r. pozwala na zmniejszenie podatku o prawie 880 zł w w pierwszym progu skali podatkowej, a nawet niemal 1560 zł, gdy podatnik wpada w opodatkowanie 32-proc. PIT.

Oszczędzać na IKZE można na różne sposoby: podpisując odpowiednią umowę z funduszem inwestycyjnym, domem maklerskim, bankiem, zakładem ubezpieczeń na życie czy towarzystwem emerytalnym prowadzącym dobrowolne fundusze emerytalne. IKZE może więc przybrać formę inwestycji w akcje albo rachunku bankowego i w obydwu przypadkach przyniesie takie same podatkowe przywileje.

Jest jednak druga strona tego medalu. Konta te są przeznaczone na oszczędności emerytalne, dlatego wypłata środków z IKZE ze stosunkowo niewielkim podatkiem możliwa jest dopiero po 65. urodzinach i pod warunkiem dokonywania wpłat w co najmniej pięciu dowolnych latach kalendarzowych.

W takim przypadku wypłaty obciążone są zryczałtowanym 10-proc. podatkiem, pobieranym przez instytucję finansową. Środki nie są natomiast obciążone podatkiem od zysków kapitałowych. Tak samo opodatkowane są wypłaty zlecone przez osoby upoważnione po śmierci właściciela IKZE.

Wcześniejszy zwrot środków skutkuje natomiast opodatkowaniem według skali podatkowej, co może oznaczać 32-proc. PIT, zwłaszcza że wcześniejszego zwrotu nie można podzielić i całą kwotę trzeba wypłacić jednorazowo.

Skorzystanie z ulgi nie wymaga szczególnych dokumentów, wystarczą dowody wpłat na IKZE, np. potwierdzenia przelewów i umowa o prowadzenie tego typu konta.

Inną formą oszczędzania na prywatną emeryturę są indywidualne konta emerytalne (IKE). Wpłaty na IKE nie dają prawa do odliczenia. Korzyść polega na zwolnieniu z PIT wypłaty środków. ©?

Masz pytanie, wyślij e-mail do autora: mateusz.maj@rp.pl

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ