Ulga na dzieci to preferencja, która daje największe korzyści w rozliczeniu osób fizycznych. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice mogą odliczyć od podatku 92,67 zł miesięcznie (1112,04 zł rocznie). Odpis na trzecie dziecko wynosi 166,67 zł miesięcznie (2000 zł rocznie), a na czwarte i kolejne – 225 zł miesięcznie (2700 zł rocznie).

– To realna oszczędność, ale rozliczenie staje się skomplikowane przez wiele dodatkowych warunków – mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Czytaj także:

Jak skorzystać z ulg podatkowych przy rocznym rozliczeniu PIT

Darowizny: Dla skarbówki ważne są formalności

Do odliczenia odsetek koniecznie jest zaświadczenie z banku

Rodzic może otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi

Po rozwodzie więcej problemów z podatkiem

Większa ulga na walkę z koronawirusem

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Darowizna z podatkową korzyścią

PIT 2020.Premia tylko dla bezinteresownych

Kto skorzysta

Prawo do odpisu mają osoby, które:

? wykonywały władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem,

? pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim mieszkało,

? sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Z ulgi skorzysta też rodzic, który w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej utrzymywał dzieci:

? bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

? uczące się do 25. roku życia.

Należy pamiętać, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych. Mają wspólny limit odpisu na dziecko.

By skorzystać z preferencji, należy płacić podatek według skali, czyli stawek 17 i 32 proc. Dotyczy to osób składających roczne zeznanie na druku PIT-36 (np. dochody z działalności gospodarczej) lub PIT-37 (np. dochody z umowy o pracę, umowy o dzieło czy zlecenie) z załącznikiem PIT/O. Prawa do odpisu nie mają natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające PIT według 19-proc. stawki liniowej (PIT-36L) ani ci, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Dochody rodziców...

Warunkiem skorzystania z ulgi jest też osiąganie odpowiedniej wysokości dochodów. Dotyczy to jednak tylko osób wychowujących jedno dziecko. Roczne dochody małżonków nie mogą przekroczyć łącznie 112 tys. zł. Ten sam limit odnosi się też do osób samotnie wychowujących dziecko. Inny – po 56 tys. zł rocznie na osobę – obowiązuje rodziców po rozwodzie, niebędących w związku małżeńskim lub tych, którzy pobrali się w trakcie 2020 r.

Przy obliczaniu limitu bierze się pod uwagę wszystkie dochody (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne:

? opodatkowane według skali (stawek 18 i 32 proc.), np. z pracy, z praw majątkowych, emerytur i rent,

? z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaży akcji),

? z działalności gospodarczej opodatkowanej 19 proc.

? Co ważne, limit dochodów nie obowiązuje osób wychowujących więcej niż jedno dziecko. Jeśli rodzicom w trakcie roku urodziło się drugie, skorzystają z ulgi na dwoje, bez względu na swoje dochody – mówi Agata Malicka.

Przykład: państwo Kwiatkowscy mieli w 2020 r. 130 tys. zł łącznych dochodów. Wychowują czteroletnią córkę, a 18 grudnia 2020 r. urodziła im się druga córka. Odliczą ulgę na pierwsze dziecko za cały rok (1112,04 zł) i na drugie za jeden miesiąc (92,67 zł).

...i dochody dziecka

Na limit dochodów muszą też uważać rodzice dorosłych dzieci do 25. roku życia, które uczą się lub studiują. Dochody studenta nie mogą przekroczyć 3089 zł rocznie (z wyjątkiem renty rodzinnej). Limit jest na tyle niski, że wystarczy np. wakacyjna praca dziecka, by rodzic stracił prawo do ulgi. Według fiskusa, by obliczyć ten limit, od przychodu można odliczyć tylko koszty jego uzyskania. Nie można już odliczyć składek na ubezpieczenie społeczne.

Gdy rodzice wychowują dwoje dzieci, a jedno z nich – pełnoletnie – straciło prawo do ulgi, fiskus traktuje drugie jak jedynaka. Rodzice odliczą wówczas ulgę na jedno dziecko, pod warunkiem że ich dochody nie przekraczają 112 tys. zł. Jeśli nie zmieszczą się w limicie, nie będą mogli skorzystać z odpisu ani na jedno, ani na drugie.

Kto skorzysta z preferencji

Ulga prorodzinna przysługuje na trzy grupy dzieci:

? małoletnie;

? niepełnosprawne bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;

? do ukończenia 25. roku życia uczące się w Polsce lub za granicą, jeśli w roku podatkowym uzyskały dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (np. z giełdy) lub uzyskiwały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (zwolnienie dla osób do 26. roku życia) nieprzekraczające 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

Pełnoletnie dziecko nie może mieć żadnych dochodów z działalności gospodarczej rozliczanych stawką liniową 19 proc. ani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Rodzice stracą ulgę, jeśli student, zakładając firmę, wybierze taki sposób rozliczenia, niezależnie od wysokości przychodów. Wyjątkiem jest ryczałt 8,5-proc. i 12,5 proc. od przychodów z prywatnego najmu nieruchomości.