Osoby, które sprzedały dom czy mieszkanie w 2017 r., rozliczają dochód w zeznaniu PIT-39. Składa się je w tym samym terminie co inne PIT, do końca kwietnia. Co ważne, w PIT-39 wykazuje się zarówno dochody podlegające opodatkowaniu, do których nie ma zastosowania ulga mieszkaniowa, jak i zwolnione z PIT ze względu na tę ulgę.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT sprzedaż nieruchomości nie podlega opodatkowaniu po upływie pięciu lat. Ale termin ten liczy się od końca roku podatkowego, w którym doszło do nabycia. Po jego upływie nie płaci się podatku ani nie składa zeznania.

Przykład: Pan Stefan kupił mieszkanie w lutym 2012 r., a sprzedał w lipcu 2017 r. Pięcioletni okres uprawniający do sprzedaży bez podatku liczy się od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. Pan Stefan sprzedał zatem lokal przed upływem pięciu lat. Powinien złożyć zeznanie do urzędu i wykazać dochód.

Stawka podatku wynosi 19 proc. Płaci się go od dochodu, co oznacza, że od przychodu odejmuje się koszty jego uzyskania (np. cenę zakupu nieruchomości) oraz koszty zbycia (np. opłaty notarialne i koszty pośrednictwa). Nie zawsze jednak można odliczyć koszty.

Przykład: Pan Marian otrzymał w 2016 r. w darowiźnie mieszkanie, które sprzedał w 2017 r. za 250 tys. zł. Nie ma co odliczyć (dochód jest równy przychodowi), więc zapłaci podatek od 250 tys. zł.

Gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, można uniknąć podatku, korzystając z ulgi mieszkaniowej. Wystarczy zainwestować pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości we własne cele mieszkaniowe. Może to być zakup domu lub mieszkania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, gruntu pod budowę. Można też zainwestować w budowę, adaptację czy remont własnego domu lub mieszkania albo spłacić kredyt zaciągnięty wcześniej na cele mieszkaniowe.

Czas na inwestycję wynosi dwa lata, licząc od końca roku, w którym doszło do sprzedaży. Wcześniej jednak o takich zamiarach trzeba poinformować fiskusa. Jeśli ktoś sprzedał nieruchomość w 2017 r. przed upływem pięciu lat, do 30 kwietnia 2018 r. musi złożyć PIT-39 za 2017 r. W zeznaniu informuje o zamiarze skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Na inwestycję ma czas do końca 2019 r. By nie płacić w ogóle PIT, musi wydać całą kwotę na cele określone w ustawie. Jeśli wyda tylko część, musi obliczyć kwotę zwolnioną z PIT według wzoru: dochód zwolniony = dochód x wydatki na cele mieszkaniowe/przychód.

Kto wykazał w zeznaniu dochody zwolnione z opodatkowania, a nie spełnił warunków zwolnienia, musi złożyć korektę PIT-39 i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Będzie tak, gdy podatnik nie zdąży wydać pieniędzy w ciągu dwóch lat lub wyda je na inny cel.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły