Polski Ład wprowadza znaczące preferencje dla dużych rodzin. Zgodnie z nowym art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT zwolnione z podatku będą przychody do kwoty 85 528 zł osiągnięte z:

- etatu,

- umów zlecenia,

- pozarolniczej działalności gospodarczej, do których ma zastosowanie art. 27 (skala podatkowa), art. 30c (podatek liniowy) albo ryczałt.

Oboje rodzice mogą odrębnie skorzystać ze zwolnienia. W sumie przysługuje im ulga do 171 056 zł (2 x 85 528 zł). Przy rozliczeniu według skali ulgę sumuje się z kwotą wolną od podatku, tak że podatek płaci się dopiero od pierwszej złotówki ponad 231 056 zł.

Nowa ulga obejmie dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT, czyli:

- małoletnie,

- pełnoletnie otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- uczące się do ukończenia 25. roku życia, jeśli ich dochody opodatkowane według art. 27 (skala) lub art. 30b (np. z giełdy) nie przekroczą w roku 3089 zł. Wyjątkiem jest renta rodzinna.

Czytaj więcej

Tydzień z Polskim Ładem

Z ulgi można skorzystać zarówno w trakcie roku, na etapie obliczania zaliczek, jak też w rozliczeniu rocznym. Wybór należy do podatnika. Ulga zawiera jednak istotną pułapkę. Rodzice stracą prawo do odliczenia, jeśli jedno z ich czworga dzieci jest pełnoletnie i uzyska dochód przekraczający 3089 zł rocznie. Wówczas – jeżeli rodzice skorzystają ze zwolnienia w trakcie roku – po jego zakończeniu grozi im duża dopłata. W zależności od tego, jakie uzyskali dochody, będą musieli zwrócić fiskusowi kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. Dlatego jeśli istnieje takie ryzyko, lepiej poczekać do zakończenia roku podatkowego. Gdy bowiem nie dojdzie do przekroczenia limitu, rodzice skorzystają z ulgi w zeznaniu rocznym.

Co ważne, Ministerstwo Finansów zapewnia, że ulga będzie przysługiwała za cały rok podatkowy, czyli nawet wtedy, gdy czwarte dziecko urodzi się 31 grudnia.

Rodzice korzystający z ulgi 4+ mogą równocześnie odliczyć ulgę na dzieci (prorodzinną). To oznacza, że ich przychody będą zwolnione z podatku do 85 528 zł. Dodatkowo w zeznaniu rocznym odliczą od podatku kwotę 6924,12 zł (1112,04 + 1112,04 + 2000,04 + 2700) na czwórkę dzieci.

Czytaj więcej

Polski Ład PiS: wszystko, co musisz o nim wiedzieć