Krystyna Czerni od lat zajmuje się życiem i twórczością Jerzego Nowosielskiego (1923–2011) i wydaje o nim kolejne książki. Warto przywołać świetną biografię „Nietoperz w świątyni” (2011), a także przypomnieć, że ukazujący się tom dokumentujący prace Nowosielskiego, jest czwartym z kolei tej autorki. Poprzednie opowiadały o jego dziełach w Małopolsce, na Podlasiu, Warmii i Mazurach, w Lublinie, na Śląsku.