Z pierwszej części książki dowiadujemy się, że Józef Wybicki, autor słów „Mazurka Dąbrowskiego”, był nie tylko pisarzem i politykiem, lecz także sprawnym organizatorem; potrafił zdobywać prowiant dla żołnierzy i przekonać marszałka Stanisława Małachowskiego do współpracy z Napoleonem. Na dodatek Wybicki nie napisał hymnu, lecz pieśń, która hymnem stała się ponad 100 lat później. O tym wyborze zdecydowało m.in. to, że tekst „Mazurka Dąbrowskiego” w przeciwieństwie np. do „Roty” Marii Konopnickiej nie stwarzał ryzyka skandalu dyplomatycznego. Te informacje ilustrują reprodukcje dawnych druków polskiego hymnu i znaczków pocztowych z podobizną generała Henryka Dąbrowskiego.