Postawa konserwatywna to świadomość, że pewne cele osiąga się wytrwałą i spokojną pracą, za sprawą zmiany instytucji i nastrojów społecznych, a nie szybkimi działaniami, ostrymi słowami i nieustannym podgrzewaniem emocji. Doskonale widać to w metodzie, jaką przyjął amerykański konserwatyzm polityczny w walce z bardzo szerokim dostępem do aborcji w Stanach Zjednoczonych. Znamy to jako walkę o zmianę wyroku w sprawie Roe vs. Wade, a wcześniej doszło do przesunięcia w tej sprawie w kierunku pro life nie tylko istotnej części opinii publicznej, ale i polityków Partii Republikańskiej, która jeszcze całkiem niedawno wcale nie była jednoznacznie przeciwna aborcji.