Dla myślącego konserwatywnie Polaka patrioty, przywiązanego do zasad Kościoła katolickiego, a także do idei legitymizmu jako podstawy politycznego porządku, co wiązało się ze sceptycyzmem wobec liberalizmu i demokratyzacji szerzących się w Europie za sprawą ruchów narodowych, dwa wydarzenia miały bez wątpienia siłę rażenia wielkiego, światopoglądowego trzęsienia ziemi. Jedno to encyklika „Cum primum" papieża Grzegorza XVI z 1832 roku, potępiająca powstanie i wzywająca do posłuszeństwa wobec cara, drugie to rabacja galicyjska w 1846 jako efekt podstępnej walki Wiednia z tak zwanym polonizmem.