Obecny plan inwestycyjny spółki obejmuje ponad 30 dużych projektów infrastrukturalnych. Kluczowym jego elementem jest projekt Baltic Pipe. Efektem realizacji tego przedsięwzięcia będzie powstanie nowego, alternatywnego względem gazociągu jamalskiego, korytarza dostaw gazu ziemnego do Polski o przepustowości 10 mld m sześc. rocznie.

Poza Baltic Pipe istotnymi inwestycjami wpisującymi się w plan dywersyfikacji są: korytarz gazowy Północ–Południe, interkonektory z Litwą i Słowacją, rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. Prace budowlane są prowadzone na wszystkich wymienionych projektach.

W perspektywie roku 2023 priorytetem GAZ-SYSTEM jest dokończenie realizacji wszystkich strategicznych projektów dywersyfikacyjnych zakładających budowę nowych lub rozbudowę obecnie istniejących punktów wejścia gazu do Polski.

Równolegle spółka projektuje i planuje kolejne działania inwestycyjne, mające na celu wzmocnienie krajowego systemu przesyłowego, żeby móc efektywnie rozprowadzać po Polsce gaz pozyskany z nowych źródeł.

W perspektywie długoterminowej błękitne paliwo może odgrywać istotną rolę w procesie transformacji na rzecz ochrony klimatu jako czynnik stabilizujący i uzupełniający szczytowe pobory w systemie energetycznym, korzystającym z odnawialnych źródeł energii.

Natomiast w najbliższym dziesięcioleciu gaz ziemny będzie kluczowym elementem dekarbonizacji polskiej gospodarki oraz istotnym elementem polskiego miksu energetycznego. W procesie dążenia do gospodarki zeroemisyjnej gaz ziemny jest uważany za niezbędne w okresie przejściowym, niskoemisyjne źródło energii.

W marcu 2021 GAZ-SYSTEM opublikował „Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju systemu przesyłowego (KDPR) na lata 2022–2031" – dokument, który identyfikuje przyszłe potrzeby polskiej gospodarki, związane z paliwem gazowym oraz określa kompleksowy plan działań operatora przesyłowego na najbliższe dziesięciolecie.

GAZ-SYSTEM w KDPR wskazuje, w jaki sposób zrealizowane zostaną cele określone w „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku". Dotyczą one m.in. bezpieczeństwa energetycznego kraju, liberalizacji polskiego rynku gazu oraz jego integracji z rynkami państw ościennych, a także działań na rzecz redukcji emisji i poprawy jakości powietrza.

Zgodnie z wyliczeniami zawartymi w KDPR w perspektywie dziesięcioletniej nawet o 50 proc. w ujęciu rocznym wzrośnie popyt rynkowy na gaz ziemny. Natomiast zapotrzebowanie na gaz w dobie szczytowej może okresowo rosnąć nawet o ponad 100 proc. wobec dotychczas notowanych rekordów zapotrzebowania z lat 2019–2021.

Sektory elektroenergetyczny i ciepłownictwo będą odbiorcami generującymi największy pobór gazu. Lista najistotniejszych nowych zadań przyłączeniowych obejmuje m.in. przyłączenia do sieci gazowej największych polskich wytwórców energii i ciepła jak m.in. Dolna Odra, Kozienice i Ostrołęka.

Spółka obecnie realizuje inwestycje na terenie wszystkich 16 województw w Polsce. Aktualnie w budowie znajduje się ponad 1270 km gazociągów. Kolejnych niemal 860 km gazociągów jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania pozwoleń. Długość krajowej sieci przesyłowej gazu w perspektywie dziesięcioletniej wzrośnie do 13,1 tys. km z obecnych 11 tys. km, co oznacza, że powstanie ponad 2 tys. km nowych gazociągów.

GAZ-SYSTEM rozbudowuje także istniejące tłocznie, a w najbliższym dziesięcioleciu wybuduje również od podstaw trzy kolejne. Dzięki tym inwestycjom moc tłoczni gazu zainstalowanych w Polsce zwiększy się ponad dwukrotnie.

Plan Rozwoju GAZ-SYSTEM obok budowy nowych punktów wejścia gazu do Polski zakłada dalsze wzmacnianie wewnętrznego systemu energetycznego poprzez rozbudowę magazynów gazu w Polsce.

Ambitny plan rozbudowy systemu przesyłowego i kolejne inwestycje GAZ-SYSTEM, otwierające Polskę na nowe kierunki dostaw gazu, są wyrazem konsekwencji w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dodatkowo tworzą nowe możliwości gazyfikacji sektorów elektroenergetycznego i ciepłowniczego, a wraz z tym perspektywę poprawy jakości powietrza w Polsce.