Małgorzata Eysymontt: Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych

Pracodawcy wiedzą, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może być opłacalne dla obu stron.

Aktualizacja: 28.03.2021 10:34 Publikacja: 27.03.2021 23:01

Małgorzata Eysymontt: Korzyści z zatrudniania niepełnosprawnych

Foto: Adobe Stock

Według danych GUS o aktywności ekonomicznej ludności Polski w II kwartale 2020 r. aż w 23,4 proc. przyczynę bierności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym stanowiła choroba i niepełnosprawność. Pojęcie „niepełnosprawność" odnosi się do osób, u których występują dysfunkcje organizmu – fizyczne, psychiczne lub umysłowe, które w sposób trwały lub okresowy mogą utrudniać, ograniczać, a nawet uniemożliwiać wykonywanie czynności życiowych lub zawodowych, pełnienie funkcji społecznych. Takim osobom pracodawca powinien zapewnić szczególną ochronę, dostosować miejsce i warunki pracy do ich potrzeb, zagwarantować równe traktowanie (w tym dostęp do pracy i awansowania), przeciwdziałać przejawom dyskryminacji.

Pozostało 92% artykułu

Ten artykuł przeczytasz z aktywną subskrypcją rp.pl

Teraz 4 zł za tydzień dostępu do rp.pl!

Na bieżąco o tym, co ważne w kraju i na świecie. Rzetelne informacje, różne perspektywy, komentarze i opinie. Artykuły z Rzeczpospolitej i wydania magazynowego Plus Minus.

Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Czy Adam Bodnar zrobi z Marcina Romanowskiego męczennika?
Opinie Prawne
Dariusz Lasocki: PKW odbierze PiS dotację? Komisja pod politycznym pręgierzem
Opinie Prawne
Robert Gwiazdowski: Czy renta wdowia jest sprawiedliwa? System emerytalny jest nie do utrzymania
Opinie Prawne
Tomasz Pietryga: Czy Adam Bodnar zreformuje tymczasowe areszty
Materiał Promocyjny
Mity i fakty – Samochody elektryczne nie są ekologiczne
Opinie Prawne
Paweł Rochowicz: Gospodarka w sądach, głupcze!