Crowdfunding udziałowy jest formą finansowania społecznościowego, która zakłada pozyskiwanie kapitału przez właściciela projektu od wielu inwestorów w zamian za zbywalne papiery wartościowe (np. akcje). Pomimo dotychczasowego braku jednolitych regulacji w Polsce crowdfunding szybko stał się przedmiotem zainteresowania licznych inwestorów i przedsiębiorców (zarówno start-upów, jak i podmiotów o ugruntowanej pozycji biznesowej, działających głównie w formie spółek akcyjnych). Wiele kampanii crowdfundingowych cieszyło się popularnością wśród społeczeństwa, co umożliwiło uzyskanie odpowiedniego finansowania (np. Wisła Kraków SA, Star.Space SA czy KTS Weszło SA, którym z sukcesem udało się przeprowadzić emisje o wysokości co najmniej 4 mln zł).

Czytaj więcej

Finansowanie społecznościowe – jak unijna dyrektywa zmienia rynek

Dotychczas crowdfunding udziałowy funkcjonował w Polsce w oparciu o przepisy tzw. Rozporządzenia ECSP, które określa jednolite wymogi dotyczące świadczenia usług w tym zakresie (m.in. nakazuje uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności crowdfundingowej, reguluje szczegółowe zasady ochrony inwestorów czy zasady kampanii marketingowych, a także wprowadza podniesienie limitu bezprospektowego dla emitentów do kwoty 5 mln € w przypadku korzystania z pośrednictwa platformy crowdfundingowej posiadającej zezwolenie). Jednak 29 lipca br. w życie weszła polska ustawa o finansowaniu społecznościowym, która stanowi implementację Rozporządzenia ECSP oraz reguluje kwestie ustrojowe oraz proceduralne związane z crowdfundingiem, w szczególności uprawnienia KNF jako organu nadzoru i organu odpowiedzialnego za wydanie stosownego zezwolenia, a także uniemożliwia pozyskiwanie finansowania w ramach crowdfundingu udziałowego przez sp. z o.o., których udziały nie będą mogły być przedmiotem oferty skierowanej do nieoznaczonych adresatów (przepisy w zakresie sp. z o.o. wejdą w życie dopiero w listopadzie 2023 r.).

Dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą funkcjonować na dotychczasowych zasadach (bez konieczności uzyskiwania zezwolenia) tylko do 10 listopada 2022 r. lub do momentu uzyskania zezwolenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Na ten moment nie weszły jeszcze w życie przepisy wykonawcze zawierające formularze, wzory i procedury wymagane do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia. Na poziomie UE trwają jednak konsultacje dotyczące przedłużenia okresu do uzyskania zezwolenia do 10 listopada 2023 r.

Jeśli rozważana zmiana wejdzie w życie, to podmioty z sektora crowdfundingowego uzyskają jeszcze rok na uzyskanie zezwolenia. Najgorszy scenariusz, tj. brak możliwości uzyskania zezwolenia przy jednoczesnym niewydłużeniu okresu przejściowego, może skutkować „zamrożeniem” polskiego rynku platform crowdfundingowych z dniem 10 listopada 2022 r. Kolejną potencjalnie niebezpieczną dla rynku platform crowdfundingowych niewiadomą jest podejście polskiego regulatora (KNF) do rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia oraz do samego sprawowania nadzoru nad podmiotami działającymi na tym rynku.

Autorka jest adwokatem, Senior Associate w Crido Legal