Elinor Ostrom jest pierwszą kobietą, która otrzymała tę ustanowioną w 1968 r. nagrodę. Uczona specjalizuje się w ekonomii politycznej. Nobla dostała za wykazanie, jak wspólna własność może być zarządzana przez zrzeszenia użytkowników. Ostrom, wspólnie z mężem Vincentem w 1973 r. stworzyła w Bloomington Warsztaty Teorii Politycznej. Jest autorką wielu publikacji, głównie z zakresu teorii organizacji, nauk politycznych i administracji publicznej. Do najwyżej cenionych publikacji tegorocznej noblistki należą opisy wzajemnego oddziaływania ludzi i ekosystemów w taki sposób, aby wynikały z tego korzyści, chodzi przede wszystkim o zasoby leśne, zbiorniki wodne, pola naftowe, systemy irygacyjne. W swoich pracach daje przykłady wielu udanych eksperymentów, wskazuje jednak, że bardzo często ludzie są odpowiedzialni za zniszczenie ekostystemów.

Z kolei Oliverowi Williamsonowi, profesorowi ekonomii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley nagrodę przyznano za teorię rozwiązywania konfliktów korporacyjnych. Jest autorem cenionych prac dotyczących koszty transakcji. Znana jest jego publikacja na temat budowania wzajemnych zależności w biznesie polegająca na przejściu z jednorazowych kontraktów pomiędzy dwoma firmami do wieloletnich umów. Również jako pierwszy podjął się oceny kosztów informacji.

Po pokojowej nagrodzie Nobla przyznanej prezydentowi USA, Barackowi Obamie i w tym przypadku sądzono, że najwyższe wyróżnienie za osiągnięcia w ekonomii, które pomogłyby w uniknięciu takich kryzysów finansowych, przez jaki świat dzisiaj musi przejść. Ani Ostrom, ani Williamsona nie było na liście faworytów. Zdjęcie tego drugiego przez dłuższy czas nie ukazywało się nawet w sieci.

Jako potencjalnych laureatów na giełdach nazwisk najczęściej wymieniano tych uczonych, którzy zajmowali się bądź bańkami spekulacyjnymi, bądź też ekonomią behawioralną zajmującą się wpływem sytuacji gospodarczej na zachowania ludzi.

Potocznie nazywany „Nobel ekonomiczny” jest w istocie nagrodą szwedzkiego Riksbanku, który w ten sposób czci osiągnięcia Alfreda Nobla. Laureaci otrzymują po 10 mln koron szwedzkich (czyli 1,4 mln dolarów).