Jednocześnie GUS wskazuje na rosnący eksport zabawek z Polski. W 2015 roku wartość eksportu wyniosła rekordowe 4,6 mld złotych. Odbiorcy cenią jakość naszych produktów i odpowiednią cenę. Polscy producenci zabawek obsługują obecnie blisko 150 rynków, choć eksperci zwracają uwagę, że duża część eksportu to reeksport produkcji chińskiej.

W tej sytuacji kluczowego znaczenia nabierają rozliczenia międzynarodowe. Dostępność, terminowość i bezpieczeństwo rozliczeń bez wątpienia wpływają na jakość współpracy przedsiębiorstwa z jego kontrahentami (chodzi zarówno o odbiorców płatności, jak i płatników). Dlatego zarówno produkty bankowe, jak i systemy rozliczeniowe są ciągle usprawniane, a procesy optymalizowane. Dziś system księgowo-finansowy może być połączony bezpośrednio nie tylko z systemem banku, ale nawet bezpośrednio z systemami rozliczeniowymi (SwiftNet).

Masowe rozliczenia z dostawcami z Chin nie mają długiej historii, a rozliczenia w chińskiej walucie jeszcze krótszą. Niemniej jednak w branży importującej produkcję z Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) warto zweryfikować możliwość rozliczeń z kontrahentami w walucie chińskiej, czyli juanie – CNY (ang. chinese yuan), często oznaczaną również skrótem RMB (renminbi). Przelew zagraniczny w CNY to usługa umożliwiająca klientowi przekazanie do odbiorcy środków bezpośrednio w tej walucie bez konieczności przewalutowania do waluty pośredniej, jaką zwykle jest dolar amerykański (USD).

Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na zmniejszenie kosztów transakcji ze względu na brak konieczności wielokrotnego przewalutowania i wyeliminowanie ryzyka kursowego. Z doświadczenia wiemy, że umowa zawarta w walucie lokalnej może być efektywniejsza kosztowo nawet o kilka procent ze względu na brak konieczności przewalutowania po stronie producenta. Ponadto wykorzystanie walut lokalnych w rozliczeniach z kontrahentami pozwala na skrócenie czasu rozliczeń, a tym samym usprawnia zarządzanie płynnością. Ułatwia też wycenę towarów oraz znacznie upraszcza procedury handlowe między stronami kontraktu.

Marta Postek, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium