Według szacunków ministerstwa zdrowia umowy ze zgodą na przedłużenie czasu pracy powyżej 48 godzin tygodniowo wypowiedziało ponad 3,5 tys. lekarzy rezydentów i specjalistów. Dane Porozumienia Rezydentów OZZL mówią o blisko 5 tys. takich osób.

- Problemy kadrowe dyrektorów szpitali nie mają związku z akcją wypowiadania przez lekarzy klauzul opt-out - ocenił szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł. - Po prostu rzeczywiście jest w Polsce za mało lekarzy - przyznał minister w programie #RZECZoPOLITYCE.

- Niech Konstanty Radziwiłł albo premier Morawiecki pojadą do zamykanych szpitali, skąd dzieci są wywożone do innych i powiedzą tam, że mają plan, że za 6 lat będzie lepiej - mówił Tomasz Siemoniak (PO).

Platforma Obywatelska w przyszłym tygodniu złoży w Sejmie wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Konstantego Radziwiłła.

Nieco ponad połowa badanych Polaków (51 proc.) uważa, że lekarze mają rację w sporze o służbę zdrowia. Blisko 18 proc. ankietowanych przekonują raczej argumenty resortu zdrowia, a niemal trzech na dziesięciu ankietowanych nie zabiera głosu w tej sprawie.

- W podziale na płeć co piąty mężczyzna uważa, że to resort zdrowia ma rację w tej kwestii, a ponad połowa kobiet ma odmienne zdanie. Częściej rację w sporze lekarzom przyznają osoby powyżej 50. roku życia (60 proc.), ankietowani o wykształceniu średnim (53 proc.), respondenci o dochodzie powyżej 5000zł (61 proc.) oraz badani z miast od 200 do 499 tysięcy mieszkańców (61 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

- W tym proteście zrozumienie ze strony społeczeństwa to najwyższa wartość – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz w rozmowie z serwisem rp.pl.

Przypadek lekarzy z województwa świętokrzyskiego powinien stanowić bardzo poważne ostrzeżenie dla ministra zdrowia.