W przypadku podejrzenia zakażeniem wariantem Omikron jednego z członków gospodarstwa domowego, musi on obowiązkowo nosić maseczkę - nawet w domu, gdy opuszcza "prywatną strefę mieszkalną". Obowiązkową kwarantanną objęci są w takim przypadku wszyscy mieszkańcy - nawet zaszczepieni i ozdrowieńcy.

Po kontakcie z osobą zakażoną Omikronem kwarantanna zostaje wydłużona z 10 do 14 dni, nie ma możliwości jej skrócenia nawet w przypadku osób w pełni zaszczepionych. Podczas jej trwania powinno się dwukrotnie w ciągu dnia mierzyć temperaturę.

Czytaj więcej

Austria utrzyma lockdown, ale tylko dla niezaszczepionych na COVID-19

Osoba przebywająca na kwarantannie przejdzie dwa testy - pierwszego i trzynastego dnia. Zakończenie odosobnienia będzie możliwe tylko wtedy, gdy wynik drugiego testu będzie negatywny.

Pierwszy przypadek zakażenia Omikronem potwierdzono w Austrii 3 grudnia. Obecnie potwierdzonych jest 59.