Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA zmarło jak dotąd 676 059 chorych na COVID-19. Na całym świecie liczba ofiar pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 szacowana jest przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa na 4 699 518.

Tymczasem z szacunków amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wynika, że w czasie pandemii grypy hiszpanki (lata 1918-1919) w USA zmarło w wyniku zakażenia grypą 675 tysięcy osób.

676 tys.

Tyle osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 zmarło w USA

Należy jednak odnotować, że mimo iż w liczbach bezwzględnych liczba ofiar COVID-19 w USA jest wyższa niż liczba ofiar grypy hiszpanki, stanowi ona jednocześnie mniejszy odsetek populacji kraju - w 1918 roku populacja USA liczyła ok. 103 mln, podczas gdy obecnie wynosi niemal 330 mln.

Czytaj więcej

Szpital w Camp Funston, Kansas
Geny: śmiertelna broń grypy hiszpanki

CNBC wylicza, że grypa hiszpanka zabiła w czasie trwania pandemii 1 na każdych 150 Amerykanów. COVID-19 zabił jak dotąd jednego na ok. 500 Amerykanów.

Liczba ofiar zarówno grypy hiszpanki, jak i COVID-19 jest również - prawdopodobnie - niedoszacowana.