Programy komputerowe tworzone specjalnie z myślą o konkretnych miastach sprawią, że aglomeracje będą „rozumne", zdolne samoczynnie zarządzać miejską infrastrukturą w obrębie ekodzielnic.

„Inteligentne struktury" zareagują automatycznie, gdy wykryją awarię lub duży wyciek w jakimś miejscu sieci wodociągowej. Będą regulowały temperaturę w budynkach, uwzględniając zmiany pogody. „Inteligentna struktura" będzie reagowała na pory dnia i natężenie ruchu, dostosowując intensywność oświetlenia do aktualnych warunków.

Ten pomysł nie należy już do kategorii science fiction. Poważne studia zmierzające do opanowania takiej technologii trwają od kilku lat. Między innymi Siemens rozwija pomysł smart grid – inteligentnego systemu energetycznego, w którym komunikować się będą wszyscy korzystający z różnych źródeł energii, także odnawialnych. Pomysłem tym zainteresowana jest Komisja Europejska, która powołała już specjalny zespół i zapewniła mu finansowanie przez najbliższych dziesięć lat.

Ale czy wszystko to można zastosować równocześnie w skali całego miasta? Zdaniem specjalistów z IBM można to sobie nie tylko wyobrazić, ale też wkrótce zrealizować.

IBM twierdzi, że jest w trakcie wyposażania przyszłych ekodzielnic w Montpellier w system multi-grid poprzez swoją platformę badawczą RIDER (Reseaux et Interconnectivite des Energies classiques et Renouvelables).

RIDER jest inteligentną platformą do sterowania energią z wielu źródeł w wielu budynkach. – Celem jest tu optymalizacja gospodarowania energią w grupie budynków, a nawet w całej dzielnicy. Pierwszy krok to rozmieszczenie czujników temperatury, wilgotności i obecności ludzi. Informacje docierają do komputera, który za pomocą specjalnego programu opracowuje je i podejmuje decyzje – wyjaśnia inżynier Denis Gras z IBM.

– Taki system pozwoliłby zmniejszyć koszty energetyczne miasta o 15 proc. w dzielnicach mieszkalnych i o 30 proc. w przemysłowych i biurowych – uważa Sylvie Spalmacin-Roma z IBM France.

Inżynierowie IBM wytypowali regiony i miasta, w których chcieliby najpierw zainstalować system, ponieważ byłby najbardziej efektywny, na przykład Rio de Janeiro, Reunion czy Maltę. Na tej ostatniej wyspie sześć lat temu zapanowały ciemności w pełni sezonu turystycznego z powodu przeciążenia sieci. Przestała działać instalacja do odsalania wody morskiej, dostarczająca połowy wody pitnej na wyspie. W takich przypadkach budowanie kolejnej elektrowni nie rozwiąże całkowicie problemu, w tej konkretnej sytuacji konieczne było działanie innowacyjne, w tym wypadku był to multi-grid. W ten sposób stworzony został pierwszy na świecie multi-grid, sterujący naraz siecią elektryczną i wodną. Przed wprowadzeniem go straty w obu sieciach na Malcie wynosiły 15 proc., po zastosowaniu multi-grida spadły do 2 proc., ponieważ system alarmuje w czasie rzeczywistym o każdej awarii, wycieku itp.

Doświadczenia zebrane na Malcie posłużyły inżynierom IBM do ulepszenia programu RIDER. Teraz idzie on o krok dalej, przewiduje odzyskiwanie ciepła powstającego w trakcie produkcji przemysłowej i wykorzystanie go do ogrzewania biur czy szkół. W Montpellier zainstalowano już system Green Data Center odzyskujący ciepło z sal, w których zainstalowane są wielkie serwery.

Propozycje IBM nie omijają sfery transportu. W Sztokholmie testowany jest inteligentny system opłat za przejazd, który nie wymaga zatrzymywania pojazdu, co zapobiega tworzeniu się korków.

 

masz pytanie, wyślij e-mail do autora k.kowalski@rp.pl