System jest dziełem naukowców z Uniwersytetu Illinois oraz grupy specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją na Węgrzech. Do sprawdzenia "zdolności" programu użyto testów WPPSI-III VIQ przeznaczonych do oceniania inteligencji dzieci.

"Okazało się, że testy psychometryczne wskazują, że nasz ConceptNet 4 ma inteligencje porównywalną z czteroletnim człowiekiem" - piszą badacze w arXiv. "Możliwości systemu były jednak niższe niż u starszych dzieci i bardzo słabe w porównaniu z siedmiolatkami".

Oprogramowanie jest dziełem Stellana Ohlssona, Roberta Sloana, György Turána oraz Aarona Urasky'ego. Wykorzystali system ConceptNet opracowany i udostępniany przez laboratoria MIT.

Użyli oni standardowego tzw. testu Wechslera w wersji przeznaczonej dla dzieci w w wieku od 2,5 roku do nieco ponad 7 lat. Zwykle takie testy są podzielone na część słowną (werbalną) i wykonaniową. Ta jego odmiana składa się z 14 podtestów. Naukowcy wykorzystali tylko słowną część.

Jak się wydaje, to właśnie to spowodowało obniżenie wyniku maszyny. Programiści zwrócili m.in. uwagę, że ich system sztucznej inteligencji nie był w stanie wychwycić różnic w znaczeniu słów w zależności od kontekstu. Nie wiedział na przykład, czy słowo "saw" jest używane na oznaczenie narzędzia ('piła") czy jako czas przeszły czasownika "widzieć". "Generalnie rzecz ujmując, lepszy system przetwarzania języka naturalnego na pewno podniósłby ostateczną ocenę systemu" - uważają jego twórcy.