Przepisy obowiązujące od początku 2021 r. przyniosły korzystne zmiany dla wynajmujących nieruchomości. Mogą zapłacić zryczałtowany podatek zarówno od przychodów z najmu prywatnego, jak i od najmu w działalności gospodarczej. To znacząca zmiana, bo dotychczas z ryczałtu korzystały tylko osoby fizyczne, nie przedsiębiorcy.

W efekcie skarbówka nie zakwestionuje już rozliczenia, nawet gdy ktoś wynajmuje wiele nieruchomości. Wcześniej najem na dużą skalę organy podatkowe uznawały za działalność gospodarczą i żądały dopłaty podatku na zasadach ogólnych.

Czytaj też: Podatki 2021: PIT od najmu bez ryzyka sporu

W najnowszej interpretacji (nr 0115-KDIT1.4011. 762.2020.2.MN) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że ryczałt może płacić osoba, która zawarła umowę z firmą zarządzającą nieruchomościami. Podmiot ten będzie świadczyć na rzecz wnioskodawcy usługi krótkoterminowego wynajmu lokalu osobom trzecim oraz zarządzania najmem długoterminowym. Będzie wykonywał wszystkie czynności związane ze znalezieniem i obsługą gości.

Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą, że przychody z najmu krótkoterminowego mogą być rozliczane ryczałtem, nawet gdy jego obsługą zajmuje się wyspecjalizowany podmiot. Fiskus nie powołał się natomiast na nowe przepisy, obowiązujące od 1 stycznia, ale na wersję ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym obowiązującą w poprzednim roku. Jednak w wydawanych w ubiegłym roku interpretacjach fiskus uznawał, że najem krótkoterminowy oraz korzystanie z usług firmy zarządzającej nieruchomościami to przesłanki świadczące o prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie zgadzał się wówczas na ryczałt.

Przypomnijmy, że ryczałt to prosta forma rozliczenia, w której podatek płaci się od przychodu, bez odliczenia kosztów jego uzyskania. Jego zaletą jest niska stawka. Wynajmujący zapłaci 8,5 proc. podatku oraz 12,5 proc. od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł. Warunkiem rozliczenia w tej formie jest złożenie informacji do urzędu skarbowego. Pisemne oświadczenie należy złożyć naczelnikowi urzędu do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód w roku podatkowym. W praktyce przedsiębiorcy, którzy osiągną pierwszy przychód w styczniu 2021 r., mają czas na zgłoszenie do 20 lutego. Mogą też zrobić to wcześniej.

Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą złożyć takie oświadczenie, także rejestrując biznes w CEIDG. Dokonany raz wybór ryczałtu dotyczy też lat następnych, chyba że w kolejnych latach przedsiębiorca zrezygnuje z tej formy opodatkowania.