W 2020 r. deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych poniósł 70 mln euro straty netto wobec 75 mln euro na plusie rok wcześniej. Ujemny wynik to głównie efekt przeszacowania wartości nieruchomości w związku z pandemią. Pod względem operacyjnym GTC poradziło sobie relatywnie dobrze.

Firma inwestuje w biura i centra handlowe w naszym regionie Europy. Przychody z najmu wyniosły w 2020 r. 160 mln euro, o prawie 6 proc. mniej niż rok wcześniej. Wynik brutto z najmu skurczył się o ponad 7 proc., do 119 mln euro. GTC oszacowało negatywny wpływ pandemii na prawie 15 mln euro – to głównie obniżki czynszów w galeriach handlowych, przy czym w Polsce w czasie lockdownów najemcy byli ustawowo zwolnieni z płacenia jakichkolwiek czynszów. W trakcie konferencji menedżerowie GTC powiedzieli, że udział polskich aktywów w piętnastomilionowej covidowej stracie to około 40 proc.

Część najemców biurowych próbowała oportunistycznie wynegocjować obniżkę czynszów, ale nie było ku temu podstaw.

W ciągu roku zmieniła się struktura portfela: część nieruchomości firma sprzedała (4 mln euro negatywnego wpływu na wynik brutto z najmu), ale pojawiło się kilka nowych (9 mln euro pozytywnego przełożenia).

Papierowa strata z wyceny portfela nieruchomości sięgnęła 143 mln euro wobec ponad 16 mln euro na plusie rok wcześniej. 100 mln euro przypadło na galerie handlowe, z czego 55 mln euro na polskie.

Na portfel GTC na koniec 2020 r. składały się budynki biurowe o powierzchni 536 tys. mkw. i centra handlowe o powierzchni 216 tys. mkw. (w Polsce są to Galeria Północna w Warszawie oraz Jurajska w Częstochowie).

W ostatnich dniach portfel powiększył się o 16 tys. mkw. dzięki zakupowi biurowca na Węgrzech.

Na koniec grudnia w budowie były nieruchomości o powierzchni 37 tys. mkw., w przygotowaniu – z perspektywą uruchomienia w ciągu dwóch lat – projekty o powierzchni 52 tys. mkw. W banku ziemi były przedsięwzięcia o powierzchni 236 tys. mkw., w tym dwa w Polsce: Zielone Tarasy (d. Galeria Wilanów) i biurowiec Platinium 6 w Warszawie.

GTC jest pozytywnie postrzegane przez inwestorów. W tym miesiącu firma pozyskała 54 mln euro z emisji euroobligacji, przy dużej nadsubskrypcji. W grudniu ub.r. z plasowania takich papierów deweloper zebrał 110 mln euro. Wpływy mogą być inwestowane w nieruchomości z certyfikatami środowiskowymi. Stanowią one dziś 84 proc. portfela.