Takie wnioski płyną z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPP1/443-991/08/11-S/BD).

Z wnioskiem o jej wydanie zwrócił się deweloper, w którego inwestycji klienci przejmowali do użytkowania razem z mieszkaniami przynależne do nich miejsca parkingowe, tarasy i komórki lokatorskie. Te dodatkowe pomieszczenia nie były przedmiotem odrębnego prawa własności.

Deweloper jedynie gwarantował prawo do wyłącznego z nich korzystania określonym osobom.

Jego zdaniem wszystkie te pomieszczenia powinny być obciążone obniżoną stawką VAT, czyli obecnie 8 proc.

Odnośnie do problematycznego opodatkowania garaży deweloper wyjaśnił, że nie zamierza ich sprzedawać kupującym mieszkania. Z poszczególnych miejsc parkingowych będą oni korzystali na zasadzie umownego podziału praw do części wspólnej budynku.

Takie umowne rozgraniczenie korzystania z części wspólnej nieruchomości jest możliwe na gruncie prawa cywilnego.

Fiskus uznał to stanowisko  dopiero po długiej batalii sądowej. Najpierw w wyniku skargi dewelopera na niekorzystną interpretację Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił stanowisko izby skarbowej (I SA/Wr 635/09). Później Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną złożoną przez organ na ten wyrok (I FSK 1813/09).

Dopiero po tym rozstrzygnięciu fiskus przyznał rację  deweloperowi.

Numer interpretacji: ILPP1/443-991/08/11-S/BD

Zobacz też

»

Dobra Firma

»

VAT od sprzedaży nieruchomości

 

Interpretacje podatkowe

» Miejsca postojowe

» Miejsca parkingowe