O sytuacji na rynku deweloperskim mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl:

Główny Urząd Statystyczny regularnie sprawdza, ile trwała budowa domów i lokali oddawanych do użytkowania w kolejnych latach. Na podstawie takiej analizy obliczany jest średni czas budowy mieszkań. Postanowiliśmy przyjrzeć się danym i odpowiedzieć na pytanie, czy w minionym roku inwestorzy budowali szybciej niż zwykle.

Dane GUS dotyczące czasu budowy mieszkań (lokali i domów) są podawane w dwóch kategoriach. Chodzi o budynki wielorodzinne (bloki) oraz budynki jednorodzinne. Wpływ na średni czas budowy bloków mają przede wszystkim deweloperzy. W 2019 r. oddali oni bowiem do użytku aż 92 proc. wszystkich budynków wielorodzinnych.

Wyniki z lat 2016 - 2018 wskazują na względną stabilizację przeciętnego czasu budowy bloków – w 2018 r. było to to ok. 22 miesięcy. Ubiegłoroczny wzrost analizowanego wskaźnika (23,3 miesiąca – patrz dołączony wykres) prawdopodobnie nie jest zapowiedzią dalszych dodatnich zmian.

Jeżeli natomiast chodzi o przeciętny czas budowy domów jednorodzinnych, które wznoszą osoby prywatne, to widoczny jest długoletni trend. W 2019 roku było to prawie 48 miesięcy.

Przeciętny czas budowy domów skracał się pomimo wzrostu kosztów budowlanych i problemów z dostępnością fachowców. Taka sytuacja wynikała m.in. ze zmian technologicznych i częstszego kredytowania budowy przez banki.